17

Partnerstva za doseganje ciljev

Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj

Podnebne spremembe, Biotska raznovrstnost in varstvo narave, Energija, Gozdovi, Zeleno gospodarstvo, Hribovsko kmetijstvo, Naravne nevarnosti, Prebivalstvo in kultura, Ohranjanje tal, Prostorsko načrtovanje, Turizem, Prevoz, Vodno gospodarstvo

Strani

Publikacije

Tematska delovna telesa

Projects

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.