Protokoli in deklaracije

Protokoli Alpske konvencije vsebujejo posebne ukrepe za udejanjanje načel, oblikovanih v okvirni konvenciji, in opredeljujejo konkretne ukrepe za varstvo in trajnostni razvoj Alp. 

Do sedaj sprejeti protokoli pokrivajo različna področja:

Poleg tega sta bila sprejeta še dva dodatna protokola, in sicer Protokol h Konvenciji o varstvu Alp o reševanju sporov in Protokol o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp.

Poleg omenjenih protokolov je Alpska konferenca sprejela naslednje ministrske deklaracije, ki obravnavajo posebne tematike:

Protokoli in deklaracije Alpske konvencije so usklajeni s 17 cilji trajnostnega razvoja (CTR).

Raziščite povezave med CTR ter protokoli in deklaracijami tukaj:

Povezave s CTR

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.