Slovensko predsedovanje Alpski konvenciji

Na XVII. Alpski konferenci (27. oktobra 2022) je Slovenija od Švice prevzela predsedovanje Alpski konvenciji za obdobje 2023-2024. Slovensko predsedstvo se v tesnem sodelovanju z drugimi pogodbenicami, opazovalci in Stalnim sekretariatom osredotoča na promocijo teme kakovosti življenja v alpskem prostoru.

Tekom dvoletnega mandata se bo Slovenija osredotočila na tri prednostna področja: kakovost življenja kot glavno temo, okoljsko izobraževanje s poudarkom na podnebnih spremembah in biotsko kakovost življenja.

  • Z dejavnostmi na teh tematskih področjih bo slovensko predsedstvo prispevalo k uresničevanju treh prednostnih nalog novega Večletnega programa dela Alpske konference 2023-2030; Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in ekosistemov v Alpah, sprejemanje ambicioznih podnebnih ukrepov in omogočanje dobre kakovosti življenja za ljudi v Alpah.
  • Čeprav temo kakovosti življenja že obravnavata Okvirna konvencija in Deklaracija »Prebivalstvo in kultura«, celovito še nikoli ni bila obravnavana v okviru Alpske konvencije. Tema poudarja potrebo po uravnoteženju gospodarskih interesov z okoljskimi razmerami, s čimer se lahko zagotovi dobra osnova za visok življenjski standard alpskega prebivalstva, kar vključuje ohranjanje življenjskega prostora, kakovosti življenja in enakih možnosti za prebivalce Alp. Slovenija želi narediti korak naprej in dati temu področju nov zagon.
  • Izobraževalci so pomembni deležniki pri uresničevanju podnebnih ciljev Alpske konvencije in njenega Akcijskega načrta za podnebje 2.0. Slovenija zato namerava poudariti vključevanje podnebnih sprememb v formalno izobraževanje s poudarkom na izkustvenem učenju v naravi in spodbuditi morebitno prihodnje sodelovanje na tem področju.
  • Alpska biotska raznovrstnost in prizadevanja na tem področju so pomembna tako na ravni Alp kot tudi na širši regionalni in svetovni ravni, zato želi Slovenija poudariti prispevek Alpske konvencije k izvajanju globalnega okvira biotske raznovrstnosti po letu 2020 (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).

V zvezi s temi temami bo slovensko predsedstvo vodilo ali podpiralo naslednje dejavnosti;

  • Priprava 10. poročila o stanju Alpna temo kakovosti življenja, ki naj bi bilo sprejeto na XVIII. Alpski konferenci. V sodelovanju s pogodbenicami, opazovalci, tematskimi delovnimi telesi in deležniki bo pripravljen celovit pregled stanja, ki se bo opiral na rezultate 9. poročila o stanju Alp o alpskih mestih. Ugotovitve in priporočila bodo vodilo za nadaljnje dejavnosti v okviru izvajanja Večletnega programa dela 2023-2030 na tem prednostnem področju.
  • Vsealpska mreža gorniških vasi se bo leta 2024 zbrala na letnem srečanju v Sloveniji na temo kulturne dediščine. Z ohranjanjem snovne in nesnovne kulturne dediščine si gorniške vasi prizadevajo krepiti tako turistično ponudbo kot lokalno identiteto, povezano s pripadnostjo alpskemu prostoru, in kakovostjo življenja prebivalcev. Na te vidike bo opozorila tudi razstava »Constructive Alps«, šesta potujoča razstava, ki predstavlja trajnostno prenovo in gradnjo.
  • V drugi polovici leta 2023 bo organizirana konferenca o okoljski vzgoji s poudarkom na podnebnih spremembah. Slovenija želi izpostaviti izkustveno učenje v naravi kot del formalnega izobraževalnega procesa in kot priložnost za spreminjanje sedanjega vedenja in vedenja prihodnjih generacij do podnebnih sprememb.
  • Slovenija v okviru tematike podnebnih sprememb in mladinskih dejavnosti podpira projekt YOALIN, ki med mladimi širi zavest o trajnostnih oblikah potovanja in prispeva k ciljem razogljičenja prometa v Alpah v skladu z dogovorom Zavezništva Simplon.
  • V prvi polovici leta 2024 bo organizirana konferenca o biotski raznovrstnosti s poudarkom na prispevku Alpske konvencije k izvajanju globalnega okvira za biotsko raznovrstnost po 2020. Predviden tematski poudarek je na ključnih elementih naravne in kulturne krajine za biotsko raznovrstnost, zlasti v luči izboljšanja ekološke povezanosti in obnove ekosistemov.
  • Biotska raznovrstnost, narava in njena vloga pri kakovosti življenja bodo najverjetneje tema natečaja za mlade akademike (Young Academics Award), ki jo bo podprlo slovensko predsedstvo v sodelovanju z Mednarodnim znanstvenim odborom za raziskave v Alpah (ISCAR).

Obdobje Predsedovanje Alpska konferenca
2021-2022 Švica Brig
2019-2020 Francija virtualno
2016-2019 Avstrija Innsbruck
2015-2016 Nemčija Grassau
2013-2014 Italija Torino
2011-2012 Švica Poschiavo
2009-2011 Slovenija Brdo 
2007-2008 Francija Evian (marec 2009)
2005-2006 Avstrija Alpbach
2003-2004 Nemčija Garmisch-Partenkirchen
2001-2002 Italija Merano
1999-2000 Švica Lucerne
1996-1998 Slovenija Bled
1995-1996 Slovenija Brdo pri Kranju
1991-1994 Francija Chambery
1989-1991 Avstrija Salzburg

 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.