Delovna skupina Naravne nesreče - PLANALP

Predsedstvo: Avstrija 

Delovna skupina Naravne nesreče (PLANALP) je bila vzpostavljena z namenom priprave skupne strategije za preprečevanje naravnih nesreč v Alpah ter izmenjave znanja o strategijah prilagajanja. Obseg škode, ki jo take nesreče povzročijo, se stalno povečuje, vzroki za to pa so poznani. Zato je nujno potrebno sprejeti ukrepe za celotno območje Alp.

Po uničujočih plazovih in poplavah leta 1999 je Alpska konferenca imenovala Delovno skupino PLANALP z nalogo, da pripravi skupne strategije in določi delovna področja na ravni pogodbenic Alpske konvencije. Na podlagi priporočil Delovne skupine so leta 2004 ministri na VIII. Alpski konferenci ustanovili PLANALP. Mandat PLANALP delovne skupine obsega koncepte za celovito upravljanje tveganj pri zaščiti pred naravnimi nesrečami in usklajeno izvajanje nadaljnjih ukrepov.  
 
Tematika naravnih nesreč je obravnavana v protokolu "Urejanje prostora in trajnostni razvoj", pa tudi v drugih protokolih. Trenutni Večletni program dela 2022-2030 naravne nesreče obravnava kot del prioritetnega področja 2: Ambiciozni podnebni ukrepi.

Namen delovne skupine je identificiranje na naravi temelječih rešitev za zmanjševanje tveganja in preprečevanje naravnih nesreč, ki upoštevajo biotsko raznovrstnost, trajnostni razvoj in prilagajanje na podnebne spremembe. V trenutnem mandatnem obdobju se bo skupina osredotočala na vzpostavitev dialoga s prebivalci ogroženih območij.

 

Kontakt:
Florian Rudolf-Miklau (Florian.RUDOLF-MIKLAU@bml.gv.at) in Katharina Rieder (katharina.rieder@bml.gv.at), Avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.