Mountain LEX

Mountain LEX, ki ga je zasnoval Stalni sekretariat Alpske konvencije, je prva spletna podatkovna baza, ki predstavlja jasen in enostaven dostop do zakonodaje o zaščiti in razvoju gora, s posebnim poudarkom na evropskih gorah. Ker to področje ni natančno določeno, namen te strani ni predstavitev celovite zbirke besedil, ampak zgolj izbranih, najbolj relevantnih dokumentov. 

Za hitrejše iskanje besedil ali za širši pregled odločitev določene ravni je podatkovna baza razdeljena na tri kategorije (mednarodno pravo, evropsko pravo in nacionalno pravo pogodbenic Alpske konvencije). Hkrati pa je v te kategorije vključeno tako tradicionalno pravo, kot tudi besedila t.i. "mehkega" prava. Na koncu lahko najdete še četrto kategorijo deklaracij in poglavij sprejetih (v celoti ali deloma) s strani zasebnih organizacij. Ti teksti so, čeprav brez zavezujočih učinkov, zanimivi z vidika predstavitve stanja razprav o posameznih temah v določenem trenutku. 

Vsa besedila so dosegljiva v angleščini oziroma v izvirnem jeziku.  

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.