Depozitar Konvencije

Kot določa 12. člen Okvirne konvencije, ima vlogo depozitarja (kraj hrambe vseh podpisanih dokumentov) Avstrija.

Alpske države notificira depozitarju vse zadeve, ki se nanašajo na Alpsko konvencijo, depozitar pa druge države in pogodbenice obvesti o vsaki opravljeni notifikaciji in jih tako sproti seznanja z vsemi spremembami, kot so novi podpisi, deponiranje listine o ratifikaciji itd. 

Depozitar notificira alpskim državam in podpisnicam vsak podpis, vsakokratni dan začetka veljave Alpske konvencije in izjavo o razširitvi veljave Alpske konvencije na nadaljnje dele svojega državnega ozemlja. 

Ewald Galle
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2 
A - 1030 Wien 
ewald.galle@bmk.gv.at

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.