Delovna skupina Promet

Predsedstvo: Francija 

Prvi cilj Protokola Alpske konvencije Promet je prizadevanje za trajnostno prometno politiko, ki zmanjšuje obremenitve in tveganja na področju znotraj-alpskega in čezalpskega prometa na mero, ki je sprejemljiva za ljudi, živali in rastline kot tudi za njihove življenjske prostore. Spodbujanje trajnostnega prometa je tudi ena od šestih prioritet Večletnega programa dela Alpske konference 2017-2022, s ciljem ločitve gospodarske rasti od povečanja potreb po prevozu. 

Delovna skupina Promet je bila prvotno ustanovljena z namenom priprave in pogajanj o Protokolu Promet, ki je bil sprejet leta 2000. Od takrat delovna skupina deluje že več kot 20 let, njene aktivnosti pa pokrivajo različne vidike in naslavljajo izzive, s čimer spodbujajo trajnostno mobilnost oseb in dobrin v Alpah.
 
Poudarek dela zadnjih let je ocena in internalizacija dejanskih stroškov cestnega in železniškega prometa trajnostna mobilnost potnikov, inovativne logistične rešitve, kombiniran promet, razvoj infrastrukture alternativnih goriv ter zmanjšanje povpraševanja po prometu.

Delovna skupina Promet prav tako redno sodeluje pri izmenjavi informacij z različnimi telesi, ki se ukvarjajo s prometom v Alpah, na primer z Akcijsko skupino 4 EUSALP in Züriškim procesom.

XVI. Alpska konferenca je Delovni skupini Promet poverila sklop novih nalog, ki odražajo najbolj aktualna in relevantna področja delovanja za trajnostni promet v Alpah:

  • Nadaljevanje dela v zvezi z eksternimi stroški prometa v alpski regiji;
  • Prispevanje k temi, ki se nanaša na politike in ukrepe/instrumente za trajnostno mobilnost v alpski regiji.
  • Zaključek ocene o potencialih tehnologije za spodbujanje trajnostnega potniškega prometa v alpski regiji
  • Svetovanje za izboljšanje dostopnosti oddaljenih gorskih destinacij z integriranim prometnimi sistemi ali multimodalno mobilnostjo,
  • Analiziranje učinkov razvoja vedenjskih vzorcev dnevnih migrantov v alpski regiji v zvezi z mobilnostjo pri delu na domu ter vsakodnevnimi aktivnostmi, ki jih je sprožila nedavna zdravstvena kriza.

 

Kontakt: 
Michel Rostagnat, Ministrstvo za ekološki prehod
michel.rostagnat@polytechnique.org

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov 


Podskupina Trajnostna mobilnost (2008-2014)

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.