Delovna skupina Promet

Predsedstvo: Francija 

Prvi cilj Protokola Alpske konvencije Promet met je prizadevanje za trajnostno prometno politiko, ki zmanjšuje obremenitve in tveganja na področju znotraj-alpskega in čezalpskega prometa na mero, ki je sprejemljiva za ljudi, živali in rastline kot tudi za njihove življenjske prostore. Spodbujanje trajnostnega prometa je tudi ena od šestih prioritet Večletnega programa dela Alpske konference 2017-2022, s ciljem ločitve gospodarske rasti od povečanja potreb po prevozu. 

Delovna skupina Promet je bila prvotno ustanovljena z namenom priprave in pogajanj o Protokolu Promet, ki je bil sprejet leta 2000. Od takrat delovna skupina deluje že več kot 20 let, njene aktivnosti pa pokrivajo različne vidike in naslavljajo izzive, s čimer spodbujajo trajnostno mobilnost oseb in dobrin v Alpah.

Poudarek dela zadnjih let je analiza  dnevnega transporta v Alpah po pandemiji, ocena potenciala nove tehnologije za promocijo trajnosntega transporta, politika trajnostne mobilnosti v Alpah in posodobljeno poročilo o stanju realizacije direktive o evrovinjeti na območju Alp. Delovna skupina Promet prav tako redno sodeluje pri izmenjavi informacij z različnimi telesi, ki se ukvarjajo s prometom v Alpah, na primer z Akcijsko skupino 4 EUSALP in Züriškim procesom. Sodelovanje s slednjim se je poglobilo, zato bo v mandatu 2023-24 delovna skupina Promet prevzela nekatere naloge, ki so bile prej dodeljene delovni skupini Züriškega procesa EnvALP.

XVII. Alpska konferenca, ki se je odvijala oktobra 2022, je delovni skupini Promet poverila sklop novih nalog, ki odražajo najbolj aktualna in relevantna področja delovanja za trajnostni promet v Alpah:

  • Izvesti poglobljeno študijo o povezavah med prometom in regionalnim razvojem;
  • Oceniti potrebne okvirne pogoje za vzpostavitev pilotnih poti brez emisij za velika tovorna vozila, težka tovorna vozila in avtobuse, skupaj z ustrezno infrastrukturo za polnjenje;
  • Oceniti izvajanje energetskega prehoda v čezalpski logistiki;
  • Oceniti potencial kombiniranega prevoza za prehod na druge vrste prevoza v alpskem tovornem prometu.

 

Kontakt: 
Michel Pinet, Ministrstvo za ekološki prehod
michel.pinet@developpement-durable.gouv.fr

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov 


Podskupina Trajnostna mobilnost (2008-2014)

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.