Delovna skupina Promet

Predsedstvo: Francija 
 

Prvi cilj Protokola Alpske konvencije Promet je prizadevanje za trajnostno prometno politiko, ki zmanjšuje obremenitve in tveganja na področju znotraj-alpskega in čezalpskega prometa na mero, ki je sprejemljiva za ljudi, živali in rastline kot tudi za njihove življenjske prostore. Spodbujanje trajnostnega prometa je tudi ena od šestih prioritet Večletnega programa dela Alpske konferenca 2017-2022. Srednjeročni cilj pogodbenic Alpske konvencije je ločiti gospodarsko rast od povečenja potreb po prevozu. 

Delovna skupina Promet je prvotno dobila mandat za pripravo in pogajanja o Protokolu Promet, ki je bil sprejet leta 2000. Leta 2002 je delovna skupina dobila mandate podpore izmenjavi informacij in izkušenj med Pogodbenicami Alpske konvencije skladno s IV. poglavjem Protokola Promet ("nadzor in ocena").   
 
Od takrat naprej je Delovna skupina Promet delovala v skladu z dvoletnim mandatom in obravnavala posebna vprašanja. Poudarek dela zadnjih let je ocena in internalizacija dejanskih stroškov cestnega in železniškega prometa (14. člen Protokola), predvsem na področju implementacije Evrovinjetne direktive. Delovna skupina je prav tako proučevala trajnostno mobilnost potnikov ter inovativne logistične reštive, vključno z inovacijami v železniškem sistemu, kombiniranem prometu ter razvojem infrastrukture alternativnih goriv. Vzporedno s tem se spopada tudi s tmeo zmanjšanja povpraševanja v prometu.

Delovna skupina Promet prav tako s svojo strokovnostjo podpira pomemben proces znotraj Alpske konvencije. Na eni strani sodeluje pri pripravi 8. Poročila o stanju Alp, na drugi pa njene kativnosti prispevajo k doseganju podnebnih ciljev na področju prometa, definiranih v Alpskem sistemu podnebnih ciljev 2050.
 
Delovna skupina Promet si redno izmenjuje informacije z različnimi telesi na področju prometa v Alpah, na primer z Akcijsko skupino 4 EUSALP in Züriškim procesom.
 
Glavni cilji skupine v mandati 2019-2021 so osnovanje stališčaza obravnavo na XVI. Alpski konferenci na temo preusmeritve načina prevoza v alpskem tovornem prometu do leta 2050, zbiranje in analiza primerov dobrih praks na področju zmanjševanja povpraševanja po prometu skozi prostorske strukture za varčevanje s prostorom, nove načine dela, skupinsko pošiljanje, regionalne distribucijske verige in spremenjene vzorce mobilnosti in vedenja. Skupina prav tako proučuje potencial obstoječih in novih tehnologij za trajnostni potniški promet v Alpah, na primer vlaki na vodik, zagotavlja vsealpski pregled učinkov prometa v Alpah na kakovost zraka in učinkovitost ukrepov blaženja učinkov za 8. Poročilo o stanju Alp.

Kontakt: 
Michel Rostagnat, Ministère de la Transition écologique et solidaire
michel.rostagnat@polytechnique.org

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov 

Podskupina Trajnostna mobilnost (2008-2014)

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.