Biotska raznovrstnost in varstvo narave

Alpe so življenjski prostor več kot 30.000 živalskih in 13.000 rastlinskih vrst. Kljub temu, da ima skoraj 30 % območja Alp status zavarovanega območja, je za veliko število živalskih vrst pomembno, da se lahko prosto premikajo tudi na daljše razdalje. Zagotoviti je treba t. i. ekološke koridorje in pomembno je, da ostane celotno ozemlje prehodno in primerno za bivanje vseh rastlinskih in živalskih vrst. Velike zveri (volk, medved in ris) ter prostoživeči parkljarji (alpski kozorog, gams, jelen ...) predstavljajo pomemben del alpskega ekosistema in krajine, vendar lahko pridejo v konflikt s človekovimi dejavnostmi, kot so pastirstvo, gozdarstvo in lovstvo. Trajnostno ravnanje s prosto živečimi živalmi zahteva usklajevanje interesov ter iskanje uravnoteženih rešitev v sodelovanju z vsemi deležniki (točka 2f 2. člena Okvirne konvencije).

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Izbrani dokumenti in publikacije

Projekti

  • Dogodek o biotski raznovrstnosti gora (13. januar 2021)

  • ALPBIONET 2030 (Program Območje Alp) – celosten sistem upravljanja z alpsko divjadjo in habitati za naslednjo generacijo (2016-2019)

  • AlpES (Program Območje Alp) – projekt kartiranja, vzdrževanja in upravljanja alpskih ekosistemskih storitev (2015-2018)

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.