Biotska raznovrstnost in varstvo narave

Alpe so življenjski prostor več kot 30.000 živalskih in 13.000 rastlinskih vrst. Kljub temu, da ima skoraj 30 % območja Alp status zavarovanega območja, je za veliko število živalskih vrst pomembno, da se lahko prosto premikajo tudi na daljše razdalje. Ekološki koridorji  so zato ključni za zagotavljanje  prehodnosti in boljših življenjskih pogojev bivanja vseh rastlinskih in živalskih vrst.

Velike zveri (volk, medved in ris) ter prostoživeči parkljarji (alpski kozorog, gams, jelen ...) predstavljajo pomemben del alpskih ekosistemov in krajine, vendar lahko pridejo v konflikt s človekovimi dejavnostmi, kot so pastirstvo, gozdarstvo in lovstvo. Trajnostno ravnanje s prosto živečimi živalmi zahteva usklajevanje interesov ter iskanje uravnoteženih rešitev v sodelovanju z vsemi deležniki (točka 2f 2. člena Okvirne konvencije).

V letu 2023 je bil podpisan tristranski memorandum o sodelovanju med CBD, Karpatsko konvencijo in Alpsko konvencijo za namen tesnejšega sodelovanja na področju biotske raznovrstnosti.

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Izbrani dokumenti in publikacije

Projekti

  • Dogodek o biotski raznovrstnosti gora (13. januar 2021)

  • ALPBIONET 2030 (Program Območje Alp) – celosten sistem upravljanja z alpsko divjadjo in habitati za naslednjo generacijo (2016-2019)

  • AlpES (Program Območje Alp) – projekt kartiranja, vzdrževanja in upravljanja alpskih ekosistemskih storitev (2015-2018)

 

 

 

 

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.