Priporočila za ukrepanje za dosledno izvajanje 1. osdt. 11. čl. Protokola »Varstvo narave in urejanje krajine« v celotnem alpskem prostoru

Knjiga/Knjižica

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.