Ad hoc delovna skupina za pripravo 8. Poročila o stanju Alp

Predsedstvo: Francija

Za pripravo 8. Poročila o stanju Alp, posvečenega temi kakovosti zraka v Alpah, je XV. Alpska konferenca ustanovila ad hoc delovno skupino in pozvala pogodbenice in opazovalke, naj nominirajo ustrezne strokovnjake, ki bodo sodelovali in prispevali k pripravi podatkov in besedila.

Tema, ki jo je predlagalo francosko predsedstvo, je v alpskem prostoru izredno občutljiva zaradi alpske morfologije in specifičnih vremenskih pojavov, ki določajo višje vrednosti onesnaženja v alpskih dolinah. Prav tako gre za tematiko, ki vpliva več ključnih alpskih področij, začenši z javnim zdravjem in vključno s prometom, proizvodnjo električne energije in ogrevanje, industrijsko proizvodnjo itd.

Poleg tega so viri onesnaževanja zraka zelo številni in veliko izmed njih se jih nahaja izven območja Alp ali pa jih ne določajo človekove aktivnosti. Ravno to dela tematiko kakovosti zraka še toliko bolj kompleksno in hkrati tudi pomembno.

Delovna skupina se je osredotočila na zbiranje in ovrednotenje vsealpskih podatkov in informacij o stanju kakovosti zraka v Alpah ter primerov dobrih praks in nacionalnih/evropskih politik, ki promovirajo boljšo kakovost zraka v Alpah. Pripravila je priporočila politik za ohranjanje človekovega zdravja, dinamike ekosistemov ter trajnostnega razvoja alpske regije.
 

Kontakt:
Eric Vindimian, Ministère de la Transition écologique
eric.vindimian@developpement-durable.gouv.fr

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.