Delovna skupina Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo

Predsedstvo: Italija

Delovno skupino Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo je ustanovila XV. Alpska konferenca leta 2019. Ta delovna skupina prispeva k prednostnima področjema 4 »Ozelenitev gospodarstva« in 2 »Ukrepanje na področju podnebnih sprememb« Večletnega programa dela 2017-2022.

Delovna skupina je prispevala h konkretni operacionalizaciji Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050. Ti se osredotočajo na podnebju prijazno hribovsko kmetijstvo, trajnostno upravljanje z gozdovi, razvoj trajnostnih mestno-podeželskih razmerij ter prepoznavanje novih povezav in interakcij med trajnostnim kmetijstvom, trajnostnim upravljanjem gozdov, turizmom in biotsko raznovrstnostjo v kontekstu Alp.

Trenutni mandat do XVII. Alpske konference se osredotoča na promocijo podnebju prijaznega kmetijstva, kot ga je definiral Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, z razvojem scenarijev organskega kmetijstva za alpsko regijo. Delovna skupine želi prav tako z vključitvijo relevantnih deležnikov analizirati in okrepiti trajnostne vrednostne verige v gozdarskem in kmetijskem sektorju. Posvetili se bodo tudi povezavam med hribovskim kmetijstvom in gorskim gozdarstvom ter urbanimi središči.

Kontakt:
Giorgio Matteucci (giorgio.matteucci@cnr.it), Inštitut za bioekonomijo (IBE), Nacionalni raziskovalni svet (CNR)
Simonetta Mazzarino (simonetta.mazzarino@unito.it), Oddelek za ekonomijo in statistiko “Cognetti de Martiis”, Univerza v Torinu

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.