Delovna skupina Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo

Predsedstvo: Italija

Delovno skupino za Hribovko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo je ustanovila XV. alpska konferenca leta 2019. Delovna skupina je usklajena s tremi prednostnimi nalogami novega večletnega programa dela Alpske konvencije 2023-2030: »Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in ekosistemov v Alpah«, »Ambiciozni podnebni ukrepi« in »Omogočanje dobre kakovosti življenja za ljudi v Alpah«.

Zadnjih nekaj let je delovna skupina  prispevala h konkretni operacionalizaciji Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 Alpske konvencije. Ti se osredotočajo na podnebju prijazno hribovsko kmetijstvo in trajnostno upravljanje z gozdovi. Skupina se je sredotočala tudi narazvoj trajnostnih mestno-podeželskih razmerij ter prepoznavanje novih povezav in interakcij med trajnostnim kmetijstvom, trajnostnim upravljanjem gozdov, turizmom in biotsko raznovrstnostjo v kontekstu Alp.

Delovna skupina se je osredotočala na promocijo podnebju prijaznega kmetijstva, kot ga je definiral Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, z razvojem scenarijev organskega kmetijstva za alpsko regijo. Delovna skupine si je z vključitvijo relevantnih deležnikov želela analizirati in okrepiti trajnostne vrednostne verige v gozdarskem in kmetijskem sektorju. Posvetili so se tudi povezavam med hribovskim kmetijstvom in gorskim gozdarstvom ter urbanimi središči.

Trenutni mandat do XVIII Alpske konference je osredotočen na štiri prednostna področja:

  • Opredelitev prihodnje vloge hribovskega kmetijstva v trajnostnih prehranskih sistemih, tudi z upoštevanjem živinoreje.
  • Opredelitev novih priložnosti za gorska območja v smislu kmetijske in gozdarske proizvodnje ter upravljavskih pristopov, ki spodbujajo ali so že v skladu z ekološkim prehodom in krožnim gospodarstvom.
  • Razumevanje, katera fizična, družbena ali demografska tveganja ogrožajo hribovsko kmetijstvo in gozdarstvo ter katere ukrepe je potrebno sprejeti.
  • Ocenjevanje uvajanja tehničnih in tehnoloških inovacij na malih in srednje velikih kmetijah ter v gozdarskih dejavnostih, usmerjenih v dobro ravnovesje med inovacijami in tradicionalnimi praksami, učinkovito rabo vložkov ter spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ali povečanja ponora toplogrednih plinov.

Delovna skupina želi z vrsto strokovnih delavnic razviti več tem v podporo gorskim območjem: smernice o možnih politikah (cilj 1), možne poti socialno-teritorialnega razvoja (cilja 2 in 3) ter poti tehničnega in infrastrukturnega razvoja (cilj 4).

Kontakt:
Giorgio Matteucci (giorgio.matteucci@cnr.it), Inštitut za bioekonomijo (IBE), Nacionalni raziskovalni svet (CNR)
Simonetta Mazzarino (simonetta.mazzarino@unito.it), Oddelek za ekonomijo in statistiko “Cognetti de Martiis”, Univerza v Torinu

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.