Gozdovi

Gozdovi pokrivajo več kot 40 % površine Alp, njihov delež pa zaradi opuščanja obdelanih površin in dviga temperature narašča. So ponor ogljika, njihov les pa uporabljamo kot gradbeni material in obnovljiv vir energije. Nudijo tudi naravno zaščito pred plazovi in poplavami ter drugimi naravnimi nesrečami, so prepoznavni element alpske krajine in pomemben rekreacijski prostor. Če z gozdovi upravljamo trajnostno, lahko izvajajo številne pomembne funkcije: varstvo tal, varstvo pred naravnimi nesrečami, obnovljiv vir surovin, vir energije in zaposlitvenih možnosti, blažitev podnebnih sprememb, ohranitev ekosistemov in varovanje alpske krajine (točka 2h 2. člena Alpske konvencije).

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Temo v prihodnost usmerjenega kmetijstva in gozdarstva (varstvo narave, družbeno-gosporadski in kulturni vidiki) obravnava ena od podskupin Akcijske skupine 6 EUSALP.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

  • RockTheAlps (Program Območje Alp) – usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp (2016-2019)
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.