Gozdovi

Gozdovi pokrivajo več kot 40 % površine Alp, njihov delež pa zaradi opuščanja obdelanih površin in dviga temperature narašča. So ključni dejavniki v zmanjševanju ogljika, njihov les pa uporabljamo kot gradbeni material in obnovljiv vir energije.

Gozdovi nudijo naravno zaščito pred plazovi in poplavami ter drugimi naravnimi nesrečami in so prepoznavni element alpske krajine in pomemben rekreacijski prostor. Če z gozdovi upravljamo trajnostno, lahko izvajajo številne pomembne funkcije: varstvo tal, varstvo pred naravnimi nesrečami, obnovljiv vir surovin, vir energije in zaposlitvenih možnosti, blažitev podnebnih sprememb, ohranitev ekosistemov in varovanje alpske krajine (točka 2h 2. člena Alpske konvencije).

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Temo v prihodnost usmerjenega kmetijstva in gozdarstva (varstvo narave, družbeno-gosporadski in kulturni vidiki) obravnava ena od podskupin Akcijske skupine 6 EUSALP.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

  • RockTheAlps (Program Območje Alp) – usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp (2016-2019)

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.