Delovna skupina Urejanje prostora in trajnostni razvoj

Predsedstvo: Nemčija

Prostor je omejena dobrina in je kot tak deležen različnega povpraševanja po rabi. To še posebej velja v Alpah. Pri upravljanju teh različnih potreb je ključno trajnostno usklajevanje, ki upošteva medsektorske naloge preko meja držav. Protokol Alpske konvencije Urejanje prostora in trajnostni razvoj naslavlja prav to tematiko. Za spoprijemanje z naraščajočim številom čezmejnih vprašanj prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja Alp je potreben trden in predan medsektorski pristop.  
 
Za spodbujanje novih dinamik prostorskega načrtovanja v alpskem prostoru je bila leta 2015 v okviru nemškega predsedovanja ustanovljena strokovna skupina Alpske konvencije »Prostorsko načrtovanje in trajnostni razvoj«, ki je bila aktivna do leta 2019.

Zavedajoč se pomena prostorskega načrtovanja za trajnostni razvoj je XVI. Alpska konferenca ustanovila Delovno skupino Urejanje prostora in trajnostni razvoj, ki bo gradila na delu nekdanje strokovne skupine ter na Alpskem sistemu podnebnih ciljev 2050, Teritorialni agendi EU 2030 in ciljih trajnostnega razvoja ZN.

V svojem prvem mandatu je delovna skupina pripravila ocenjevalno študijo o čezmejnem prostorskem razvoju in prispevala k RSA 9 o alpskih mestih in izvajanju poti za doseganje podnebnih ciljev v Alpah do leta 2050. Pri tem je tesno sodelovala tudi z delovno skupino Varstvo tal. Delovna skupina bo v okviru svojega sedanjega mandata še naprej prispevala k akcijskemu načrtu Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050. Poleg tega bo na podlagi predhodnih rezultatov pripravila pilotni projekt o čezmejnem sodelovanju ter osnutek perspektive alpskega prostorskega načrtovanja.

Kontakt:
Josiane Meier (Josiane.Meier@bmwsb.bund.de), nemško Zvezno ministrstvo za stanovanja, urbani razvoj in graditev

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.