Hribovsko kmetijstvo

Hribovsko kmetijstvo je temelj življenja v Alpah – zagotavlja hrano in vir dohodka prebivalstvu, oblikuje alpsko krajino ter ohranja tradicijo in znanje. Kljub temu pa se hribovsko kmetijstvo sooča s številnimi izzivi. Tako je predvsem zaradi naravnih pogojev in strukturnih izzivov alpskega prostora, za katerega so značilna omejena razpoložljivost ornih zemljišč, strma pobočja, zaradi katerih je kmetijstvo še posebej delovno intenzivno, ter pomanjkanje infrastrukture v bolj oddaljenih krajih. Poleg tega trendi upadanja števila prebivalstva, značilni za gorska območja v korist mest in ravninskih predelov, dodatno obremenjujejo alpsko kmetijstvo.

Alpska konvencija kot splošni cilj na področju hribovskega kmetijstva v točki 2g 2. člena opredeljuje ohranjanje in pospeševanje "gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter kraju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem interesu. Pri tem se upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu".

Protokoli in deklaracije

Sklicevanje na hribovsko kmetijstvo je prisotno tudi v številnih drugih protokolih Alpske konvencije Varstvo narave in urejanje krajine, Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Turizem in Varstvo tal.

Tematska delovna telesa

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.