Varstvo tal

Zdrava tla so ključni dejavnik blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ohranjanja biotske raznovrstnosti in zagotavljanja prehranske varnosti. Vsak dan predvsem zaradi človekove dejavnosti izgubimo veliko količino zdravih tal, kar je v Alpah zaradi njihove omejene razpoložljivosti še toliko bolj pomembno.

Pogodbenice Alpske konvencije so se zavzele za zmanjševanje "kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal" (Alpska konvencija, točka 2d 2. člena). Poleg tega je XV. Alpska konferenca pozdravila deklaracijo "trajnostna raba in zaščita tal - združimo moči za naravo, ljudi in gospodarstvo", pripravljeno s strani Akcijske skupine 6 EUSALP, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Akcijska skupina 6 EUSALP "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov", ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, ​​obravnava temo varstva tal v eni od svojih podskupin.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.