Varstvo tal

Zdrava tla so ključni dejavnik blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ohranjanja biotske raznovrstnosti in zagotavljanja prehranske varnosti. Vsak dan predvsem zaradi človekove dejavnosti izgubimo veliko količino zdravih tal, kar je v Alpah zaradi njihove omejene razpoložljivosti še toliko bolj pomembno.

Pogodbenice Alpske konvencije so se zavzele za zmanjševanje "kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal" (Alpska konvencija, točka 2d 2. člena). Poleg tega je XV. Alpska konferenca pozdravila deklaracijo "trajnostna raba in zaščita tal - združimo moči za naravo, ljudi in gospodarstvo", pripravljeno s strani Akcijske skupine 6 EUSALP, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Akcijska skupina 6 EUSALP "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov", ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, ​​obravnava temo varstva tal v eni od svojih podskupin.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.