Stalni sekretariat

Za učinkovito usklajevanje dejavnosti vseh alpskih držav je potrebna referenčna točka. To je bil tudi razlog, da so se pogodbenice odločile za ustanovitev Stalnega sekretariata. 

Stalni sekretariat Alpske konvencije je bil ustanovljen na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na VII. Alpski konferenci v Meranu novembra 2002 (Dokument VII/2)

Stalni sekretariat podpira organe, ki jih ustanovi Alpska konvencija, zagotavlja strokovno, logistično in administrativno pomoč ter državam pomaga pri izvajanju dejavnosti, ki jih zahteva Alpska konvencija in njeni protokoli. Stalni sekretariat je bil ustanovljen leta 2003. Sedež ima v Innsbrucku v Avstriji (AT) (politične in administrativne naloge) in izpostavo v Bolzanu/Boznu (IT) (tehnične in operativne naloge). Sedež Stalnega sekretariata je bil izbran z mednarodnim javnim razpisom, ki ga je objavilo italijansko predsedstvo.

Stalni sekretariat je omenjen  9. členu Okvirne konvencije.

Kaj počne Stalni sekretariat? 

 • Zagotavljanje administrativne in tehnične podpore organom Alpske konvencije.
 • Odnosi z javnostmi (posredovanje in širjenje informacij o Alpski konvenciji, njenih protokolih in dosežkih).
 • Usklajevanje raziskovalnih projektov o Alpah.
 • Pospeševanje izvajanja Alpske konvencije in skladnosti z njenimi protokoli.
 • Sistem opazovanja in informiranja o Alpah (SOIA).
 • Prevajanje in tolmačenje.

Generalni/e sekretarji/ke Alpske konvencije

Ime

Mandat

Alenka Smekolj2019 - danes
Markus Reiterer 2013 - 2019 
Marco Onida2007 - 2013
Ruggero Schleicher-Tappeser2005 - 2006
Noël Lebel2003 - 2005

Stalni sekretariat Alpske konvencije promovira organizacijo dogodkov Alpske konvencije skladno z načeli zelene organizacije dogodkov.

Alpska konvencija želi vse svoje dogodke organizirati skladno z najvišjimi standardi trajnosti – torej kot "zelene dogodke". 

Kaj so zeleni dogodki? 

Zeleni dogodi so dogodki, oblikovani, organizirani in izpeljani skladno s kriteriji trajnostni; so dogodki, ki prispevajo h krepitvi gospodarstva območja in so hkrati dogodki, ki upoštevajo socialne vidike družbe. Gre torej za dogodke in srečanja, katerih vsi vidiki organizacije upoštevajo vplive na okolje; od izbire potovanja udeležencev, do gostinstva, tiska in distribucije materiala (v kolikor je neizogibno), do ravnanja z odpadki itd.   

Kako organizirati dogodek kot Zeleni dogodek Alpske konvencije? 

Kadar na razpolago ni lokalnih, regionalnih ali nacionalnih certifikacij zelenih dogodkov ali kadar njihova pridobitev predstavlja nesorazmerne stroške za organizatorje, Stalni sekretariat ponuja možnost pridobitve priznanja Zelenega dogodka Alpske konvencije za dogodke, ki so organizirani v okviru Alpske konvencije. 

Za pridobitev oznake Zelenega dogodka Alpske konvencije sledite naslednjim korakom:

 • Preverite razpoložljivost lokalnih, regionalnih ali nacionalnih certifikacij zelenih dogodkov. V kolikor jih ni, čim prej stopite v stik s Stalnim sekretariatom in nas obvestite o svoji nameri organizacije Zelenega dogodka,
 • Prenesite seznam ukrepov.
 • V kolikor izpolnjujete vsaj polovico ukrepov na vsakem področju, izpolnjen seznam pošljite Stalnemu sekretariatu, ki bo vašo vlogo pregledal in vam, v kolikor bo uspešna, posredoval logotip.
 • Vključite logo Zeleni dogodek Alpske konvencije na glavne materiale (program, dnevni red, posterji, letaki, spletna stran).
 • Posredujte ponudbe za storitve (gostinstvo, prevozi, tehnično oprema) Stalnemu sekretariatu, da lahko spremljamo izvajanje ukrepov.
 • Uživajte v svojem zelenem dogodku in udeležence obveščajte o trajnostnih ukrepih, ki ste jih vpeljali, ter na ta način ozaveščajte o pomenu zelene organizacije dogodkov.
 • Prej kot v mesecu dni po dogodku Stalnemu sekretariatu pošljite končno poročilo o dogodku, v katerem v angleščini opišete ukrepe, ki ste jih izpeljali, ter priložite fotografije in promocijski material. 

 

 

 

 

 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.