Ad hoc strokovna skupina pripravo 6. Poročila o stanju Alp (2015-2016)

Predsedstvo: Nemčija 

Alpska konvencija vsaki dve leti objavi Poročilo o stanju Alp na specifično temo, pomembno za Alpe. Delovna skupina za RSA6 je bila ustanovljena kot ad hoc strokovna skupina, kateri je bila zaupana naloga priprave tega poročila. 
  
RSA6 je bil posvečen temi “Ozelenitev gospodarstva v Alpski regiji”. Ta med-sektorska tema je odražala najrazličnejše aktivnosti Delovnih skupin in platform Alpske konvencije, ki so bile izvedene v preteklih letih. V ospredju so bila področja ohranjanja narave in upravljanja krajine, hribovskega kmetijstva, gorskih gozdov, turizma, energije, varstva tal, prometa, prebivalstva in podnebnih sprememb. 
 
Pomen zelenega gospodarstva kot načina za doseganje trajnostnega razvoja je bil izpostavljen že na predhodnih Alpskih konferencah. XI. Alpska konferenca (Brdo pri Kranju, marec 2011) je, na primer, “spodbudila pogodbenice, da združijo svoja prizadevanja z namenom zmanjšanja in uporabe potenciala nevtralizacije izpustov toplogrednih plinov na območju Alp, po najboljših močeh in po sektorskih področjih, ob upoštevanju nacionalnih strategij za blaženje podnebnih sprememb kot tudi regionalnih in lokalnih pobud, ki se izvajajo na območju Alp”. Nadalje je XII. Alpska konferenca (Poschiavo, september 2012) ponovno potrdila svojo “zavezo k večji trajnostnosti na gorskih območjih". 

Delovna skupina se je osredotočala na zbiranje in vrednotenje pan-alpskih podatkov in informacij o stanju zelenega gospodarstva v Alpah ter njegovem potencialu, dobrih praks (javne politike, ukrepi in inštrumente, civilne iniciative in projekti zasebnega sektorja), ki promovirajo zeleno gospodarstvo v Alpah in hkrati poudarjajo gospodarske, ekološke in družbene učinke. Ta postopek je dopolnila študija znanstvenih poročil o potencialih in prednostih zelenega gospodarstva v alpski regiji. Poročilo se osredotoča na oblikovanje predlogov politik za izvajanje dobrih praks in njihove prenosljivosti.

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.