Platforma Upravlanje voda v Alpah (2009-2019)

Predsedstvo: Italija in Slovenija 

Voda je ena od dvanajstih tem, ki jih navaja 2. člen Alpske konvencije, vendar pa ta posebna tema še ni bila obravnavana v ločenem protokolu. Glede upravljanja z vodami je cilj Alpske konvencije ohranjanje in ponovna vzpostavitev zdravih vodnih sistemov, tako da ohranjamo jezera in reke neonesnažene, da uporabimo naravne tehnike hidravličnega inženiringa ter da uporabimo vodno energijo na takšen način, da bo služila interesom lokalnega prebivalstva in okolja. 

Alpska konvencija je ustanovila Platformo za upravljanje voda v Alpah na X. Alpski konferenci leta leta 2009 po sprejetju 2. Poročila o stanju Alp “Voda in upravljanje z vodnimi viri”. Cilji in priporočila, ki jih vsebuje Poročilo, so služili kot smernice za platformo. Poleg tega tudi Akcijski načrt za podnebje v Alpah, ki ga je sprejela X. Alpska konferenca, vsebuje več točk, ki se nanašajo na upravljanje z vodnimi viri, na primer izvajanje Okvirne direktive EU o vodah, preprečevanje pomanjkanja vode in razvijanje rastlin v skladu z ekologijo vodotokov. Podrobneje Akcijski načrt zahteva, da vse pogodbenice Alpske konvencije takoj sprejmejo skupne ukrepe za omejitev posledic podnebnih sprememb, še zlasti s pripravo smernic za izgradnjo, optimizacijo in sanacijo malih hidroelektrarn ob spoštovanju vodnih okolij in biotske raznovrstnosti. V Večletnem programu dela 2017-2022 je voda obravnavana v štirih prednostih področjih: naslavljanje podnebnih sprememb, ozelenitev gospodarstva, biotska raznovrstnost in Akcijska skupina 6 EUSALP.

V mandatnem obdobju 2016-2019 je skupina naslavljala dve temi:

  1. Kako se soočiti s sušnimi obdobju v alpski regiji: od analize podnebnih podatkov (padavinski vzorci in scenariji) do strateškega načrtovanja;

  2. Nadaljnja obravnava smernic o malih hidroelektrarnah: ocena in priporočila.

Poleg tega so bili osnovani zaključki konference o suši/pomanjkanju vode, ki so bili diseminirani skupaj z ocenjevalnim poročilom o smernicah za male hidroelektrarne.

Regled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.