Alpska konferenca

Alpska konferenca je politični organ odločanja Alpske konvencije, njeni člani pa so ministri alpskih držav. Alpska konferenca zaseda praviloma vsaki dve leti pri predsedujoči pogodbenici (posamezna država predseduje Alpski konvenciji dve leti). Uradni jeziki Alpske konference so francoščina, italijanščina, nemščina in slovenščina. 

Zasedanj Alpske konference se kot opazovalke lahko udeležijo Organizacija združenih narodov, njene posebne organizacije, Svet Evrope in vsaka evropska država. Prav tako lahko kot opazovalke sodelujejo čezmejna združenja alpskih teritorialnih skupnosti in mednarodne nevladne organizacije. Alpska konferenca sklepa s konsenzom.

Aktualna predsedujoča: 
Ministrica Barbara Pompili
Francosko ministrstvo za ekološki prehod
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
F - 75007 Paris
Francija

Pravna podlaga:  
5., 6. in 7. člen Alpske konvencije
Poslovnik Alpske konference


Država Minister Naslov

Francija

Predsedstvo

Ministrica Barbara Pompili

Predsedujoča Alpski konferenci

Ministère de la Transition écologique
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
F - 75007 Paris
France
Avstrija  Zvezna ministrica Leonore Gewessler
 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2 
A - 1030 Wien 
Österreich
Nemčija Zvezna ministrica Svenja Schulze Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Stresemannstraße 128-130
D - 10117 Berlin
Deutschland 
Italija
 
Minister Sergio Costa

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via Cristoforo Colombo 44 
I - 00147 Roma
Italia

Lihtenštajn Ministrica Dominique Hasler Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt 
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1
FL - 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein 
Monako Vladna svetovalka - Ministrica Marie-Pierre Gramaglia Principauté de Monaco, Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme
Ministère d'État
Place de la Visitation - BP 522 
MC - 98015 Cedex
Monaco 
Slovenija Minister Andrej Vizjak

Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija 

Švica Zvezna svetnica,
vodja Zveznega oddelka za okolje, promet,
energijo in komunikacije
Simonetta Sommaruga

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEK 
Bundeshaus Nord Kochergasse 10 
CH-3003 Bern 
Schweiz

EU Komisar Virginijus Sinkevičius European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
B-1049 Brussels 
Belgium

Št.

Datum

Kraj

Predsedstvo je prevzela

XV. 4. april 2019 Innsbruck, Avstrija Francija

XIV.

13. oktober 2016

Grassau, Nemčija

Avstrija

XIII.

21. november 2014

Torino, Italija

Nemčija

XII.

7. september 2012

Pschiavo, Švica

Italija

XI.

8.-9. marec 2011

Brdo, Slovenija

Švica

X.

12. marec 2009

Evian, Francija

Slovenija

IX.

9. november 2006

Alpbach, Avstrija

Francija

VIII.

16. november 2004

Garmisch-Partenkirchen, Nemčija

Avstrija

VII.

19.-20. november 2002

Merano, Italija

Nemčija

VI.

30.-31. oktober 2000

Luzern, Švica

Italija

V.

16. oktober 1998

Bled, Slovenija

Švica

IV.

25.-26. februar 1996

Brdo, Slovenija

Slovenija

III.

20. december 1994

Chambéry, Francija

Slovenija

II.

6.-7. november 1991

Salzburg, Avstrija

Francija

I.

9.-11, oktober 1989

Berchtesgaden, Nemčija

Avstriaj


XV. Alpska konferenca

XV. Alpska konferenca je potekala 4. aprila 2019 v Innsbrucku (AT) pod avstrijskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XV. Alpske konference

Alpska konferenca je posebno pozornost posvetila naslednjim temam:

  • Podnebne spremembe v Alpah: Innsbruška deklaracija, Alpski sistem podnebih ciljev 2050, Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti
  • Trajnostna raba in zaščita alpskih tal

Sporočilo za medije*
Informacijska nota - v angleškem jeziku
Fotogalerija

*neuradni prevod je zagotovil Stalni sekretariat Alpske konvencije


XIV. Alpska konferenca

XIV. Alpska konferenca je potekala 13. oktobra 2016 v Grassauu (DE) pod nemškim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XIV. Alpske konference

Alpska konferenca je posebno pozornost posvetila naslednjim temam:

Sporočilo za medije


XIII. Alpska konferenca

XIII. Alpska konferenca je potekala 21. novembra 2014 v Torinu (IT) pod italijanskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XIII. Alpske konference

Alpska konferenca ja posebno pozornost namenila naslednjim temam: 

Sporočilo za medije


XII. Alpska konferenca

XII. Alpska konferenca je potekala 7. septembra 2012 v Poschiavu (CH) pod švicarskim predsedstvom. 

Sklepi in priloge sklepom XII. Alpske konference

Sporočilo za medije
Fotogalerija


XI. Alpska konferenca

XI. Alpska konferenca je potekala 8. in 9. marca 2011 na Brdu (SI) pod slovenskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XI. Alpske konference

Sporočilo za medije


X. Alpska konferenca

X. Alpska konferenca je potekala 12. marca 2009 v Evianu (FR) pod francoskim predsedstvom.  

Sklepi in priloge sklepom X. Alpske konference 

Sporočilo za medije


IX. Alpska konferenca

IX. Alpska konferenca je potekala 9. novembra 2006 v Alpbachu (AT) pod avstrijskim predsedstvom.  

Sklepi in priloge sklepom IX. Alpske konference 


VIII. Alpska konferenca

VIII. Alpska konferenca je potekala 16. novembra 2004 v Garmisch-Partenkirchnu (DE) pod nemškim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom VIII. Alpske konference


VII. Alpska konferenca

VII. Alpska konferenca je potekala 19. in 20. novembra 2002 v Meranu (IT) pod italijanskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom VII. Alpske konference


VI. Alpska konferenca

VI. Alpska konferenca je potekala 30. in 31. oktobra 2000 v Luzernu (CH) pod švicarskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom VI. Alpske konference 


V. Alpska konferenca

V. Alpska konferenca je potekaka 16. oktobra 1998 na Bledu (SI) pod slovenskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom V. Alpske konference


IV. Alpska konferenca

IV. Alpska konferenca je potekala 25. in 26. februarja 1996 na Brdu (SI) pod slovenskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom IV. Alpske konference


III. Alpska konferenca

III. Alpska konferenca je potekala 20. decembra 1994 v Chambéryju (FR) pod francoskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom III. Alpske konference


II. Alpska konferenca

II. Alpska konferenca je potekala 6. in 7. novembra 1991 v Salzburgu (AT) pod avstrijskim predsedstvom.


I. Alpska konferenca

I. Alpska konferenca je potekala med 9. in 11. oktobrom 1989 v Berchtesgadnu (DE).

AlpskiTeden je mednarodni dogodek, poscečen trajnostnemu razvoju v Alpah. Vsaka štiri leta ga organizira skupina ključnih alpskih organizacij s področja znanosti, zaščite okolja ter regionalnega in trajnostnega razvoja. Dogodek je odprt za javnost, njegov namen pa je ozaveščanje in spodbujanje dialoga ter sodelovanja med alpskimi deležniki.


AlpskiTeden Intermezzo 2019 

Podobno kot njegov večji brat AlpskiTeden, ki se odvija vsaka štiri leta, je AlpskiTeden Intermezzo mednarodni dogodek na temo trajnostnega razvoja in s njim povezanih alpskih vprašanj, ki ga skupaj organizirajo ključni deležniki v Alpah. Dogodek je bil v letu 2019 zastavljen kot dvodnevna konferenca, kjer so se srečali glavni deležniki v Alpah in izmenjali svoje poglede na temo "Jutri v Alpah". Potekal je aprila 2019 v Innsbrucku (AT)

Dodatne informacije o AlpskemTednu Intermezzo 2019  
Program s podrobnejšimi informacijami   


AlpskiTeden 2016 

AlpskiTeden 2016 je bil posvečen najrazličnejšim odnosom med Alpami in ljudmi, ki tam živijo in delajo, ter Alpe obiskujejo. Potekal je oktobra 2016 v Grassauu/Achentalu (DE). Ljudje v Alpah se soočajo z različnimi izzivi prihodnosti, hkrati pa so ključni igralci pri njihovem reševanju. Namen AlpskegaTedna je deljenje obstoječih alpskih izkušenj za iskanje novih in spodbudnih rešitev za omenjene izzive. te rešitve morajo nagovoriti posebnosti alpske regije in spoštovati družbeno, kulturno in naravno dediščino. AlpskiTeden 2016 je zagotovil forum za širok in raznolik dialog, ki se je osredotočal na tri glavna področja ukrepanja: demografija, kultura in kakovost življenja.

Dodatne informacije o AlpskemTednu 2016  
Program s podrobnejšimi informacijami   


AlpskiTeden 2012

Prvič v zgodovini Alpske konvencije je Konferenca držav pogodbenic potekala sočasno z AlpskimTednom. Potekal je septembra 2012 v Poschiavu (CH). Švicarsko predsedstvo je s tem poslalo signal, da bi se morale države in organizacije, ki se ukvarjajo z alpskim prostorom, povezati. AlpskiTeden je pravi kraj za takšno srečanje, organizirajo pa ga številne opazovalke Alpske konvencije.

Dodatne informacije o AlpskemTednu 2012
Program s podrobnejšimi informacijami   

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.