Alpska konferenca

Alpska konferenca je politični organ odločanja Alpske konvencije, njeni člani pa so ministri alpskih držav. Alpska konferenca zaseda praviloma vsaki dve leti pri predsedujoči pogodbenici (posamezna država predseduje Alpski konvenciji dve leti). Uradni jeziki Alpske konference so francoščina, italijanščina, nemščina in slovenščina. 

Zasedanj Alpske konference se kot opazovalke lahko udeležijo Organizacija združenih narodov, njene posebne organizacije, Svet Evrope in vsaka evropska država. Prav tako lahko kot opazovalke sodelujejo čezmejna združenja alpskih teritorialnih skupnosti in mednarodne nevladne organizacije. Alpska konferenca sklepa s konsenzom.

Aktualni predsedujoči:
Jože Novak
Minister za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenija

Pravna podlaga:  
5., 6. in 7. člen Alpske konvencije
Poslovnik Alpske konference


DržavaMinisterNaslov

Slovenija

Predsedstvo

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak

Predsedujoči Alpski konferenci

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska 48 
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija 
Avstrija Zvezna ministrica Leonore Gewessler
 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2 
A - 1030 Wien 
Österreich

Francija

 

Minister Christophe Béchu

 

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
F - 75007 Paris
France
Italija
 
Minister Gilberto Pichetto FratinMinistero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 
Via Cristoforo Colombo 44 
I - 00147 Roma
Italia
Lihtenštajn

Podpredsednica vlade - Ministrica Sabine Monauni

 

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt 
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1
FL - 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein 
MonakoVladna svetovalka - Ministrica Céline Caron-DagioniPrincipauté de Monaco, Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme
Ministère d'État
Place de la Visitation - BP 522 
MC - 98015 Cedex
Monaco 
NemčijaZvezna ministrica Steffi LemkeBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
Stresemannstraße 128-130
D - 10117 Berlin
Deutschland 
Švica

Zvezni svetnik Albert Rösti

 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEK
Bundeshaus Nord Kochergasse 10
CH-3003 Bern 
Schweiz
EUKomisar Virginijus SinkevičiusEuropean Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Belgium

 

 

 

Št.DatumKrajPredsedstvo je prevzela
XVII.27. oktober 2022Brig, ŠvicaSlovenija
XVI.10. december 2020virtualnoŠvica
XV.4. april 2019Innsbruck, AvstrijaFrancija
XIV.13. oktober 2016Grassau, NemčijaAvstrija
XIII.21. november 2014Torino, ItalijaNemčija
XII.7. september 2012Poschiavo, ŠvicaItalija
XI.8.-9. marec 2011Brdo, SlovenijaŠvica
X.12. marec 2009Evian, FrancijaSlovenija
IX.9. november 2006Alpbach, AvstrijaFrancija
VIII.16. november 2004Garmisch-Partenkirchen, NemčijaAvstrija
VII.19.-20. november 2002Merano, ItalijaNemčija
VI.30.-31. oktober 2000Luzern, ŠvicaItalija
V.16. oktober 1998Bled, SlovenijaŠvica
IV.25.-26. februar 1996Brdo, SlovenijaSlovenija
III.20. december 1994Chambéry, FrancijaSlovenija
II.6.-7. november 1991Salzburg, AvstrijaFrancija
I.9.-11, oktober 1989Berchtesgaden, NemčijaAvstriaj

XVII. Alpska konferenca

XVII. Alpska konferenca je 27. oktobra 2022 potekala v Brigu (CH) pod švicarskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XVII. Alpske konference

Alpska konferenca se je osredotočila na:

Sporočilo za javnost.


XVI. Alpska konferenca

XVI. Alpska konferenca je potekala 10. decembra pod francoskim predsedstvom. Zaradi pandemije Covid-19 je konferenca potekala virtualno.

Sklepi in priloge sklepom XVI. Alpske konference

Alpska konferenca je posebno pozornost posvetila:

Sporočilo za medije
Informacijska nota - v angleškem jeziku


XV. Alpska konferenca

XV. Alpska konferenca je potekala 4. aprila 2019 v Innsbrucku (AT) pod avstrijskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XV. Alpske konference

Alpska konferenca je posebno pozornost posvetila naslednjim temam:

  • Podnebne spremembe v Alpah: Innsbruška deklaracija, Alpski sistem podnebih ciljev 2050, Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti
  • Trajnostna raba in zaščita alpskih tal

Sporočilo za medije*
Informacijska nota - v angleškem jeziku

*neuradni prevod je zagotovil Stalni sekretariat Alpske konvencije


XIV. Alpska konferenca

XIV. Alpska konferenca je potekala 13. oktobra 2016 v Grassauu (DE) pod nemškim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XIV. Alpske konference

Alpska konferenca je posebno pozornost posvetila naslednjim temam:

Sporočilo za medije


XIII. Alpska konferenca

XIII. Alpska konferenca je potekala 21. novembra 2014 v Torinu (IT) pod italijanskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XIII. Alpske konference

Alpska konferenca ja posebno pozornost namenila naslednjim temam: 

Sporočilo za medije


XII. Alpska konferenca

XII. Alpska konferenca je potekala 7. septembra 2012 v Poschiavu (CH) pod švicarskim predsedstvom. 

Sklepi in priloge sklepom XII. Alpske konference

Sporočilo za medije


XI. Alpska konferenca

XI. Alpska konferenca je potekala 8. in 9. marca 2011 na Brdu (SI) pod slovenskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom XI. Alpske konference

Sporočilo za medije


X. Alpska konferenca

X. Alpska konferenca je potekala 12. marca 2009 v Evianu (FR) pod francoskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom X. Alpske konference 

Sporočilo za medije


IX. Alpska konferenca

IX. Alpska konferenca je potekala 9. novembra 2006 v Alpbachu (AT) pod avstrijskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom IX. Alpske konference 


VIII. Alpska konferenca

VIII. Alpska konferenca je potekala 16. novembra 2004 v Garmisch-Partenkirchnu (DE) pod nemškim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom VIII. Alpske konference


VII. Alpska konferenca

VII. Alpska konferenca je potekala 19. in 20. novembra 2002 v Meranu (IT) pod italijanskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom VII. Alpske konference


VI. Alpska konferenca

VI. Alpska konferenca je potekala 30. in 31. oktobra 2000 v Luzernu (CH) pod švicarskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom VI. Alpske konference 


V. Alpska konferenca

V. Alpska konferenca je potekaka 16. oktobra 1998 na Bledu (SI) pod slovenskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom V. Alpske konference


IV. Alpska konferenca

IV. Alpska konferenca je potekala 25. in 26. februarja 1996 na Brdu (SI) pod slovenskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom IV. Alpske konference


III. Alpska konferenca

III. Alpska konferenca je potekala 20. decembra 1994 v Chambéryju (FR) pod francoskim predsedstvom.

Sklepi in priloge sklepom III. Alpske konference


II. Alpska konferenca

II. Alpska konferenca je potekala 6. in 7. novembra 1991 v Salzburgu (AT) pod avstrijskim predsedstvom.


I. Alpska konferenca

I. Alpska konferenca je potekala med 9. in 11. oktobrom 1989 v Berchtesgadnu (DE).

 

AlpskiTeden je mednarodni dogodek, poscečen trajnostnemu razvoju v Alpah. Vsaka štiri leta ga organizira skupina ključnih alpskih organizacij s področja znanosti, zaščite okolja ter regionalnega in trajnostnega razvoja. Dogodek je odprt za javnost, njegov namen pa je ozaveščanje in spodbujanje dialoga ter sodelovanja med alpskimi deležniki.


AlpskiTeden 2022

AlpskiTeden Intermezzo je potekal tudi leta 2020. Dogodek, ki bi prvotno moral potekati ob Alpski konferenci in letnem forumu EUSALP v Nici, je bil organiziran na spletu. Posamezni sklopi AlpskegaTedna Intermezzo 2020 so se osredotočali na temo »Mladi in podnebje«, s čimer so mladi z območja celotnih Alp dobili prostor in besedo, da predstavijo svoje projekte, načrte, skrbi in pričakovanja za trajnostno prihodnost v Alpah.

Več informacije o AlpskemTednu 2022
Program s podrobnejšimi informacijami


AlpskiTeden Intermezzo 2020

AlpskiTeden Intermezzo je potekal tudi leta 2020. Dogodek, ki bi prvotno moral potekati ob Alpski konferenci in letnem forumu EUSALP v Nici, je bil organiziran na spletu. Posamezni sklopi AlpskegaTedna Intermezzo 2020 so se osredotočali na temo »Mladi in podnebje«, s čimer so mladi z območja celotnih Alp dobili prostor in besedo, da predstavijo svoje projekte, načrte, skrbi in pričakovanja za trajnostno prihodnost v Alpah.

Več informacije o AlpskemTednu Intermezzo 2020
Program s podrobnejšimi informacijami


AlpskiTeden Intermezzo 2019 

Podobno kot njegov večji brat AlpskiTeden, ki se odvija vsaka štiri leta, je AlpskiTeden Intermezzo mednarodni dogodek na temo trajnostnega razvoja in s njim povezanih alpskih vprašanj, ki ga skupaj organizirajo ključni deležniki v Alpah. Dogodek je bil v letu 2019 zastavljen kot dvodnevna konferenca, kjer so se srečali glavni deležniki v Alpah in izmenjali svoje poglede na temo "Jutri v Alpah". Potekal je aprila 2019 v Innsbrucku (AT)

Dodatne informacije o AlpskemTednu Intermezzo 2019
Program s podrobnejšimi informacijami  


AlpskiTeden 2016 

AlpskiTeden 2016 je bil posvečen najrazličnejšim odnosom med Alpami in ljudmi, ki tam živijo in delajo, ter Alpe obiskujejo. Potekal je oktobra 2016 v Grassauu/Achentalu (DE). Ljudje v Alpah se soočajo z različnimi izzivi prihodnosti, hkrati pa so ključni igralci pri njihovem reševanju. Namen AlpskegaTedna je deljenje obstoječih alpskih izkušenj za iskanje novih in spodbudnih rešitev za omenjene izzive. te rešitve morajo nagovoriti posebnosti alpske regije in spoštovati družbeno, kulturno in naravno dediščino. AlpskiTeden 2016 je zagotovil forum za širok in raznolik dialog, ki se je osredotočal na tri glavna področja ukrepanja: demografija, kultura in kakovost življenja.

Dodatne informacije o AlpskemTednu 2016
Program s podrobnejšimi informacijami


AlpskiTeden 2012

Prvič v zgodovini Alpske konvencije je Konferenca držav pogodbenic potekala sočasno z AlpskimTednom. Potekal je septembra 2012 v Poschiavu (CH). Švicarsko predsedstvo je s tem poslalo signal, da bi se morale države in organizacije, ki se ukvarjajo z alpskim prostorom, povezati. AlpskiTeden je pravi kraj za takšno srečanje, organizirajo pa ga številne opazovalke Alpske konvencije.

Dodatne informacije o AlpskemTednu 2012
Program s podrobnejšimi informacijami

 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.