CTR v Alpah Cilji trajnostnega razvoja

Odkrijte, kako Alpska konvencija prispeva k doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja!
Alpska konvencija je primer čezmejnega izvajanja ciljev trajnostnega razvoja (CTR) Združenih narodov. Osem alpskih držav in Evropska unija se je zavezalo k sodelovanju za bolj trajnosten razvoj alpske regije že dolgo preden so bili osnovani CTR.

Uvod

Alpe predstavljajo najbolj izjemno divjino v osrčju Evrope – vrhove in ledenike po katerih so znane. Vendar Alpe predstavljajo tudi njihove raznolike kulturne krajine, ki so jih s svojo naselitvijo ljudje oblikovali skozi stoletja, celo tisočletja. Iskanje ravnotežja med varstvom okolja, gospodarskim razvojem in blaginjo alpskega prebivalstva ni le nekaj, kar se dobro sliši, ampak je ključno za dobro življenje v Alpah, zdaj in v prihodnje. Trajnostni razvoj je torej v alpski regiji že uveljavljen koncept, je področje, na katerem Alpska konvencija utira pot.

Trajnostni razvoj v Alpah je lahko uspešen le, če družbeni in gospodarski modeli upoštevajo potrebe in mnenja ljudi, ki živijo na območju Alp. Del tega je tudi osredotočanje na odločilno in bistveno vlogo varstva narave za kakovost življenja v Alpah in ozaveščanju o tej temi, saj predstavlja temelj kmetijstva, turizma, rekreacije, varstva pred naravnimi nesrečami in številnimi ključnimi ekosistemskimi storitvami.

Ali ste vedeli?

Številni dokumenti, publikacije in aktivnosti Alpske konvencije so že usklajeni z enim ali več CTR-ji in tako predstavljajo primer njihovega izvajanja v praksi! Raziščite povezave med CTR-ji in delom Konvencije s pomočjo spodnje interaktivne grafike.

Teme Alpske konvencije in CTR
1
Odprava revščine
2
Odprava lakote
3
Zdravje in dobro počutje
4
Kakovostno izobraževanje
5
Enakost spolov
6
Čista voda in sanitarna ureditev
7
Cenovno dostopna in čista energijay
8
Dostojno delo in gospodarska rast
9
Industrija, inovacije in infrastruktura
10
Zmanjšanje neenakosti
11
Trajnostna mesta in skupnosti
12
Odgovorna poraba in proizvodnja
13
Podnebni ukrepi
14
Življenje v vodi
15
Življenje na kopnem
16
Mir, pravičnost in močne institucije
17
Partnerstva za doseganje ciljev

17
ciljev

17 ciljev

1
Odprava revščine
2
Odprava lakote
3
Zdravje in dobro počutje
4
Kakovostno izobraževanje
5
Enakost spolov
6
Čista voda in sanitarna ureditev
7
Cenovno dostopna in čista energijay
8
Dostojno delo in gospodarska rast
9
Industrija, inovacije in infrastruktura
10
Zmanjšanje neenakosti
11
Trajnostna mesta in skupnosti
12
Odgovorna poraba in proizvodnja
13
Podnebni ukrepi
14
Življenje v vodi
15
Življenje na kopnem
16
Mir, pravičnost in močne institucije
17
Partnerstva za doseganje ciljev

Kaj so cilji trajnostnega razvoja?

Združeni narodi so sprejeli cilje trajnostnega razvoja (CTR) leta 2015. Cilji so univerzalen poziv k ukrepanju za izboljšanje življenja ljudi na celem svetu ter za varovanje planeta in zagotavljanje trajnostne in uspešne prihodnosti za vse. Preberite več o ciljih.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.