Opazovalke

Status opazovalk, ki tudi sodelujejo pri delovanju Stalnega odbora in Alpske konference, imajo trenutno naslednje organizacije:

Povezanost v Alpah

Omrežje občin "Povezanost v Alpah", ustanovljeno leta 1997, je združenje občin in regij v sedmih državah alpskega območja. Več kot 300 članskih občin si v tesnem sodelovanju s prebivalci prizadeva za trajnostni razvoj alpskega življenjskega prostora, pri tem pa upošteva načelo izmenjave, delovanja in uresničevanja. Podlaga in vodilo za uresničevanje trajnostnega razvoja je Alpska konvencija, katere uresničevanje mora zaživeti tam, kjer imajo posamezniki možnost sooblikovanja in sodelovanja – v občini.


ALPARC

Namen od leta 1995 Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC je izmenjava izkušenj, znanja, tehnik in metod med upravitelji zavarovanih območij v Alpah. Med cilji mreže je tudi vzpostavljanje sodelovanja med upravitelji, da bi dosegli skladno varstvo in sonaraven razvoj Alp v duhu Alpske konvencije (Cilj Mreže je uresničevanje protokola "Varstvo narave in zaščita krajine").


Zveza Alpe-Jadran

Zveza Alpe-Jadran je bila ustanovljena leta 2013 kot naslednica delovne skupnosti Alpe-Jadran. Predstavlja poponoma novo, dinamično, fleksibilno in nizkopražno omrežno strukturo za projektno-usmerjeno sodelovanje na območju Alp in Jadrana. Sodelovanje v zvezi je odprto za javne organe, zasebne in nevladne organizacije. Temeljni cilj je učinkovita izraba transnacionalnih programov EU v korist članov. Projektno sodelovanje se izvaja na naslednjih področjih: kmetijstvo in…

Preberi več

Zveza Alpe-Jadran je bila ustanovljena leta 2013 kot naslednica delovne skupnosti Alpe-Jadran. Predstavlja poponoma novo, dinamično, fleksibilno in nizkopražno omrežno strukturo za projektno-usmerjeno sodelovanje na območju Alp in Jadrana. Sodelovanje v zvezi je odprto za javne organe, zasebne in nevladne organizacije. Temeljni cilj je učinkovita izraba transnacionalnih programov EU v korist članov. Projektno sodelovanje se izvaja na naslednjih področjih: kmetijstvo in etnična dediščina, kultura, gospodarstvo, energija in okolje, Evropa, enake možnosti, zdravstvo, visokošolsko izobraževanje, vključenost, vseživljenjsko učenje, mobilnost, šport in turizem.


Alpsko mesto leta

Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in socialne interese skupnosti uresničujejo zgledno in v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija, se od leta 1997 pod budnim očesom mednarodne strokovne žirije potegujejo za naziv "Alpsko mesto leta". Odlikovana mesta so povezana v okviru društva "Alpsko mesto leta". Omrežje alpskih občin trenutno šteje 15 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice.


ARGE Alp

ARGE Alp je delovna skupnost 10 alpskih regij s ciljema zavzemati se za specifične alpske zadeve v odnosu do centralnih vlad in evropskih institucij ter premagovanje čezmejnih ovir v alpskem prostoru in krepitev razumevanja med alpskimi in obalpskimi območji.


CIPRA

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. CIPRA se zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnosti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.


Club Arc Alpin

CAA je krovna organizacija osmih vodilnih planinskih organizacij alpskega loka z več kot 2 milijona članov. Kot opazovalka Alpske konvencije je predana njenemu izvajanju, izdaja izjave in predstavlja interese njenih organizacij. Tri komisije (planinarjenje, treningi in varnost; koče in poti ter zaščita narave in alpsko prostorsko načrtovanje) so platforme za izmenjavo informacij in razvoj skupnih stališč.  

 


EUROMONTANA

Euromontana je multi-sektorsko združenje za sodelovanje in razvoj gorskih območij. Poslanstvo Euromontane je spodbujati življenje v gorah, celovit in trajnostni razvoj ter kakovost življenja na gorskih območjih. Euromontana je aktivna na številnih delovnih področij, še posebej na področjih trajnostnega razvoja gorskih območij; kmetijstvu, kakovosti proizvodov, razvoju…

Preberi več

Euromontana je multi-sektorsko združenje za sodelovanje in razvoj gorskih območij. Poslanstvo Euromontane je spodbujati življenje v gorah, celovit in trajnostni razvoj ter kakovost življenja na gorskih območjih. Euromontana je aktivna na številnih delovnih področij, še posebej na področjih trajnostnega razvoja gorskih območij; kmetijstvu, kakovosti proizvodov, razvoju podeželja, turizma, mobilnosti in IKT, raziskav in inovacij, okolja in podnebnih sprememb ter energetike, gozdov, storitev splošnega interesa, mladi itd. Euromontana danes predstavlja okrog 75 organizacij članic, ki prihajajo iz več kot 20 evropskih držav. Od leta 2014 ima Euromontana novo delovno skupino za Alpe, ki se osredotoča na Alpsko konvencijo in EUSALP strategijo.


FIANET

FIANET je bila osnovana leta 1958 s sedežem v Franciji in se je razvila v ključno združenje upravljavcev žičniških naprav. FIANET predstavlja interese nacionalnih združenj žičniških naprav in upravljavcev (vzpenjače, kabinske žičnice, nihalke, sedežnice in vlečnice) na evropski ravni. Spodbujanje formalnih in neformalnih stikov med nacionalnimi združenji je tudi del izzivov kot so izmenjave izkušenj, oblikovanje skupnih mnenj o nadnacionalnih temah ter direktivah Evropske unije.


ISCAR

ISCAR pospešuje sodelovanje v celotnem alpskem svetu in med vsemi strokami na področju preučevanja Alp ter za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso in javnost, zagotavlja kontinuiteto in znanstveno kakovost Alpen Foruma, vzpodbuja in preučuje vprašanja, povezana z Alpami, v okviru mednarodnih raziskovalnih programov in programov preučevanja gora ter prevzema raziskovalne pobude Alpske konvencije in svetuje njenim delovnim telesom.


IUCN

IUCN je najstarejša in največja svetovna okoljevarstvena mreža. Je demokratična zveza z več kot 1000 vladnimi in nevladnimi organizacijami (NVO) članicami, in več kot 10.000 znanstveniki prostovoljci iz preko 150 držav. IUCN pomaga najti pragmatične rešitve najbolj perečih okoljskih in razvojnih izzivov, skozi podpiranje znanstvenega raziskovanja, upravljanja projektov na terenu po vsem svetu in združevanja vlad, NVO, ZN, mednarodnih konvencij in podjetji za razvoj skupnih politik, zakonodaje in dobrih praks.


Interreg Območje Alp

Program Območje Alp je EU program transnacionalnega sodelovanja za Alpe, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji iz sedmih alpskih držav delujejo skupaj za spodbujanje regionalnega razvoja na trajnosten način. V obdobju 2007-2013 je program investiral 130 milijonov evrov v več kot 50 projektov z usmerjenim vplivom. Ti projekti so se osredotočali na šest tematskih področij: podnebne spremembe; konkurenčnost in inovativnost malih in srednjih…

Preberi več

Program Območje Alp je EU program transnacionalnega sodelovanja za Alpe, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji iz sedmih alpskih držav delujejo skupaj za spodbujanje regionalnega razvoja na trajnosten način. V obdobju 2007-2013 je program investiral 130 milijonov evrov v več kot 50 projektov z usmerjenim vplivom. Ti projekti so se osredotočali na šest tematskih področij: podnebne spremembe; konkurenčnost in inovativnost malih in srednjih podjetij; vključujoča rast; gospodarstvo z nizkimi emisijami in energetska učinkovitost; učinkovitost pri uporabi virov in upravljanja ekosistemov; in trajnostni promet in mobilnost. Program se nadaljuje tudi v obdobju 2014-2020 in financira projekte, na naslednjih štirih področjih: inovativne Alpe; Alpsko območje z nizkimi izpusti, Alpe za življenje in dobro vodena alpskem prostoru.


Pro Mont-Blanc

Tri-nacionalna krovna nevladna organizacija PROMONT-Blanc (ki je sestavljena iz alpskih klubov ter lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okoljskih organizacij) je bila ustanovljena leta 1991 za boljšo čezmejno zaščito, z načrtom upravljanja, francosko-italijansko-švicarskega masiva ter spodbuja najbolj trajnostni razvoj možen v okviru turistične regije "Espace Mont Blanc", združenja 35 občin iz treh držav okoli Mont-Blanca.


UNEP

UNEP je subjekt v okviru Organizacije združenih narodov za reševanje problemov okolja na globalni in regionalni ravni. Njegova naloga je usklajevanje soglasnega razvoja okoljske politike s pregledom nad globalnim okoljem ter opozarjanje vlad in mednarodne skupnosti o potrebnih ukrepih glede novonastalih problematik.


WWF

WWF je ena največjih organizacij za varstvo narave in okolja na svetu. Poslanstvo WWF-a je ohranjanje narave in zmanjšanje najhujših nevarnosti za raznovrstnost življenja na Zemlji. Delujejo na šestih tematskih področjih: prehrana, podnebje, sladka voda, prostoživeče vrste, gozdovi in oceani. WWF ponuja rešitve za ljudi in naravo na več ravneh – skozi naravovarstvene projekte s tehničnim znanjem ter v političnih in gospodarskih odločevalskih procesih. Osredotočeni so na…

Preberi več

WWF je ena največjih organizacij za varstvo narave in okolja na svetu. Poslanstvo WWF-a je ohranjanje narave in zmanjšanje najhujših nevarnosti za raznovrstnost življenja na Zemlji. Delujejo na šestih tematskih področjih: prehrana, podnebje, sladka voda, prostoživeče vrste, gozdovi in oceani. WWF ponuja rešitve za ljudi in naravo na več ravneh – skozi naravovarstvene projekte s tehničnim znanjem ter v političnih in gospodarskih odločevalskih procesih. Osredotočeni so na interakcijo med človekom in naravo. V tesnem sodelovnaju s skupnostmi, politiki in podjetji WWF išče rešitve, da bodo ljudje in narava lahko živeli v sožitju.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.