Naravne nevarnosti

Divje in raznolike krajine so ena od najbolj izrazitih posebnosti alpske regije in del njene privlačnosti, hkrati pa izpostavljajo alpsko prebivalstvo številnim naravnim nevarnostim. Te ogrožajo človekove dejavnosti in življenje ter postajajo čedalje pogostejše zaradi podnebnih sprememb. Število poplav, skalnih podorov, zemeljskih in snežnih plazov ter drugih naravnih nesreč se povečuje.

Zato je pomembno, da povečamo ozaveščenost javnosti o tej temi, delimo in usklajujemo ukrepe med alpskimi državami ter oblikujemo ukrepe za preprečevanje in omejitev škode zaradi naravnih nesreč, ki so hkrati učinkoviti in najmanj vplivajo na krajino ter ekosisteme.

Protokoli in deklaracije

Čeprav naravne nesreče niso predmet posebnega protokola, je tema obravnavana v protokolih Gorski gozd, Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Varstvo talinPrometter v Akcijskem načrtu za podnebje v Alpah.

Tematska delovna telesa

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.