Večletni program dela

Skozi Večletni program dela (VPD) Alpske konference pogodbenice skupaj z opazovalkami izrazijo svoje prepričanje, da izzivi, s katerimi se sooča alpska regija (med drugim podnebne, kulturne in demografske spremembe) zahtevajo sodelovalni pristop, ki presega državne meje.

Namen Večletnega programa dela je definirati kontekst sodelovanja na skupnih ukrepih tekom daljšega obdobja. Te usmeritve se odražajo v izboru prioritetnih področij, ki so definirana za šestletna obdobja. 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.