Stalni odbor

Stalni odbor (Poslovnik) je izvršni organ Alpske konference, ki ga sestavljajo predstavniki alpskih držav. Stalni odbor zagotavlja uresničevanje idej, načel in ciljev Alpske konvencije v praksi. Običajno se sestaja dvakrat letno.

Stalni odbor je opredeljen v 8. členu Okvirne konvencije.

Aktualna predsedujoča:

Silvia Jost
Zvezni oddelek za okolje, promet, energijo in komunikacije
Zvezni urad za prostorski razvoj
silvia.jost@are.admin.ch

Kaj počne Stalni odbor?

  • Preučuje informacije, ki jih pogodbenice posredujejo za poročila na Alpski konferenci in glede na izvajanje Alpske konvencije.
  • Vsebinsko pripravlja zasedanja Alpske konference in oblikuje predloge točk dnevnega reda.
  • Določa delovne skupine za izdelavo protokolov in priporočil ter usklajuje njihove dejavnosti.
  • Preverja in usklajuje vsebino osnutkov protokolov in jih predlaga Alpski konferenci. 
Avstrija Vodja delegacije: Ewald Galle
Kontaktna oseba: Ewald Galle
Francija Vodja delegacije: Aude Charrier
Kontaktna oseba: Isabelle Paillet
Italija Vodja delegacije: Paolo Angelini
Kontaktna oseba: Paolo Angelini
Lihtenštajn Vodja delegacije Stefan Hassler
Kontaktna oseba: Stefan Hassler
Monako Vodja delegacije: Wilfrid Deri
Kontaktna oseba: Astrid Claudel-Rusin
Nemčija

Vodja delegacije: Christian Ernstberger
Kontaktna oseba: Christian Ernstberger

Slovenija Vodja delegacije: Blanka Bartol
Kontaktna oseba: Majda Lovrenčič
Švica Vodja delegacije: Silvia Jost
Kontaktna oseba: Marc Pfister
Evropska unija Vodja delegacije: /
Kontaktna oseba: Andrea Bianchini

 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.