Smernice za intepretacijo 6(3) člena Protokola Turizem

Knjiga/Knjižica

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.