We are Alps

Potovanje "We are Alps" je pobuda Stalnega sekretariata, ki skupino izbranih novinarjev popelje preko alpskega loka z namenom spoznavanja Konvencije in srečevanja z alpskim prebivalstvom – s kmeti, poslovneži, prebivalci, strokovnjaki in politiki. Od tod tudi ime potovanja "We are Alps - Mi smo Alpe". Vsako leto se tema potovanja spremeni, dve značilnosti pa ostajata: spoznavanje ljudi z namenom obravnavanja posamezne teme in potovanje z uporabo trajnostnih načinov transporta, ki so alternativa osebnim avtomobilom. Namen projekta je dviganje ozaveščenosti o izzivih in priložnostih naše regije in Alpske konvencije ter aktualnih priložnostih in izzivih alpske regije. Poudariti želi lastnosti, značilnosti, priložnosti in skupne izzive alpskega prebivalstva vključno s trajnostnim javnim prometom in izbrano vsakoletno temo.    

Prvo potovanje leta 2014 se bilo osredotočilo na alpsko družinsko kmetijstvo in gorske proizvode ter je tako obeležilo Mednarodno leto družinskih kmetij, sledila so potovanja na temo podnebnih sprememb (2015), zelenega gospodarstva v Alpah (2016), vode v Alpah (2017), prebivalstva in kulture v Alpah - nekoč in danes (2018) ter podnebnih sprememb, naravnih nevarnosti in upravljanja ("kompaktna" izvedba 2019).

*Med leti 2008 in 2013 je Stalni sekretariat izvajal podoben projekt pod imenom SuperAlp!. Informacije o posameznih izvedbah najdete spodaj.


Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.