Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost

Predsedstvo: Italija

Alpe odražajo bogato pestrost narave in krajine, ki zagotavlja življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. XV. Alpska konferenca je prepoznala to ključno vlogo z ustanovitvijo Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost. Tekom mandata 2019-2020 je bil namen Odbora izdelati analizo stanja relevantnih strategij za biotsko raznovrstnost in krajine, smernice in priporočila politik za alpske države, vključno s Konvencijo o biološki raznovrstnosti, relevantno zakonodajo in strategije za biotsko raznovrstnost na nivoju EU ter rezultati nedavnih raziskav. Nadalje je bil Odboru zaupan razvoj sistema prioritet in ciljev za skupno ukrepanje tudi na področju ekološke povezljivosti.

Tekom trenutnega mandata do XVII. Alpske konference so cliji Odbora sledeči:

  • Opredelitev več kazalcev, ki se nanašajo na biotsko raznovrstnost gora, dopolnitev in posodobitev kazalcev Platforme Ekološko omrežje. Kazalci lahko predstavljajo začetno točko za obsežnejši in skupni monitoring v alpskih državah.
  • Organizacija aktivnosti na več institucionalnih ravneh, da se s tem poudari pomen posebnosti biotske raznovrstnosti gora tako v mednarodnih kot tudi v nacionalnih strategijah.
  • Sodelovanje pri delu za potencialni cilj Alpske konvencije, ki vključuje ranljive/ogrožene ekosisteme, kot so gore, tudi preko načrtovanja projekta s specifičnim financiranjem (npr. Projekt LIFE).
  • Prispevanje k doseganju alpskih podnebnih ciljev za 2050 s tesnim sodelovanjem s Posvetovalnim odborom za alpsko podnebje pri izvedbi smernic izvajanja IP_Eco1: »Zaščita in upravljanje ranljivih krajin in ekosistemov, ki so posebnost Alp«, ter IP_Eco2: »Izboljšanje čezmejnega sodelovanja na področju ekološke povezanosti«.

Poleg tega je XVI. Alpska konferenca pogodbenice Alpske konvencije pozvala, naj s podporo Posvetovalnega odbora za biotsko raznovrstnost izvajajo Deklaracijo o varstvu biotske raznovrstnosti gora in njena promocija na mednarodni ravni ter razvijejo akcijski načrt za  varstvo biotske raznovrstnosti v gorah z identifikacijo prioritet, dobrih praks in sistema spremljanja kot modela za druga gorska območja po svetu in ob hkratnem upoštevanju globalnega okvira za biotsko raznovrstnost za obdobje po letu 2020.

Kontakt:
Paolo Angelini, Ministrstvo za ekološki preho
angelini.paolo@mite.gov.it

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.