Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost

Predsedstvo: Italija

Alpe so dombogati pestri naravi in krajini ter  zagotavljajo življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Biotska raznovrstnost je temelj za našo hrano, kvaliteto življenja in zdravje. XV. Alpska konferenca je prepoznala to ključno vlogo z ustanovitvijo Posvetovalnega odbora za alpsko biotsko raznovrstnost. Tekom mandata 2019-2020 je bil namen Odbora izdelati analizo stanja relevantnih strategij za biotsko raznovrstnost in krajine, smernice in priporočila politik za alpske države, vključno s Konvencijo o biološki raznovrstnosti, relevantno zakonodajo in strategije za biotsko raznovrstnost na nivoju EU ter rezultati nedavnih raziskav. Nadalje je bil Odboru zaupan razvoj sistema prioritet in ciljev za skupno ukrepanje tudi na področju ekološke povezljivosti.

Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost v naslednjih dveh letih do XVIII. Alpske konference predlaga naslednje cilje svojega delovnega programa:

  • Prispevati k ozaveščenosti in poznavanju gorske biotske raznovrstnosti in njenih posebnosti na mednarodni in nacionalni ravni ter podpirati njeno vključevanje v mednarodne in nacionalne politike;
  • Prispevati k doseganju Evropskih ciljev biotske raznovrstnosti v Alpah in izvajanju Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 v Alpah, tudi z uporabo monitoringa gorske biotske raznovrstnosti, ter olajšati izmenjavo informacij, znanja, izkušenj in spoznanj med pogodbenicami in opazovalkami Alpske konvencije ter drugimi strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi;
  • Prispevati k izvajanju dveh poti biotske raznovrstnosti iz akcijskega načrta za podnebje 2.0, ki sta ju pripravila ABB in ACB: 1) »Varstvo in upravljanje ranljivih in za Alpe značilnih pokrajin in ekosistemov« in 2) »Krepitev čezmejnega sodelovanja in ekološke povezanosti«;
  • Podpirati globalna prizadevanja za obnovo ekosistemov v Alpah in povečati prepoznavnost Alp kot vzorčne regije na tem področju.

Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost služi kot platforma, ki med drugim združuje različne zainteresirane strani in omogoča dialog med njimi.

Kontakt:
Paolo Angelini, Ministrstvo za okolje in energetsko varnost
angelini.paolo@mase.gov.it

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.