Ad hoc strokovna skupina Prostorsko načrtovanje (2015-2019)

Predsedstvo: Nemčija   

Prostor je omejena dobrina in je kot tak deležen različnega povpraševanja po rabi. To še posebej velja v Alpah. Pri upravljanju teh različnih potreb je ključno trajnostno usklajevanje, ki upošteva med-sektorske naloge preko meja držav. Protokol Alpske konvencije Urejanje prostora in trajnostni razvoj naslavlja prav to tematiko. Za spoprijemanje z naraščajočim številom čezmejnih vprašanj prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja Alp je potreben trden in predan med-sektorski pristop.  
 
Za spodbujanje novih dinamik prostorskega načrtovanja v alpskem prostoru, je bila v okviru nemškega predsedovanja (2015-2016) ustanovljena strokovna skupina Alpske konvencije »Prostorsko načrtovanje«, ki je organizirala konferenco deležnikov na področju Alpskega prostorskega razvoja ter konferenco visokih predstavnikov ministrstev alpskih držav, pristojnih za prostorsko načrtovanje. Ti ministri so leta 2016 sprejeli Izjavo o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah, , v kateri so prepoznali, da so se od sprejetja »Protokola o urejanju prostora in trajnostnem razvoju« pokazali novi prostorski izzivi. Ta vprašanja veliki meri sovpadajo z Večletnim programom dela Alpske konference 2017-2022.   
 
XIV. Alpska konferenca je pozdravila Izjavo o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah in povabila pogodbenice in opazovalke, da nadaljujejo aktivno sodelovanje v ad hoc strokovni skupini za prostorsko načrtovanje.   
 
Mandat za obdobje 2016-2019 se je osredotočal na razvoj skupnih scenarijev za prihodnje prostorsko načrtovanje alpskega prostora skozi pripravo in nadzor nad raziskovalnim projektom »Alpe 2050 – Skupne prostorske perspektive za alpsko območje« v okviru programa ESPON.

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.