Fotografski natečaj

Naj govorijo slike!

Z vsakoletnim fotografskim natečajem želimo pokazati Alpe z različnih vidikov: njihovo bogato kulturo in dediščino, njihovo spektakularno naravo, njihovo veličastno biotsko raznovrstnost in ekosisteme ter njihovo živahno življenje.

Fotografski natečaj poteka od maja do avgusta.
Oddane fotografije se potegujejo za mesto na koledarju Alpske konvencije.

Fotografski natečaj 2021

Usmerimo pogled v alpska vodna telesa in njihovo biotsko raznovrstnost

Alpsko podzemno in površinsko vodovje, kot so jezera, ribniki, potoki, barja in mokrišča, je neprecenljiva javna dobrina. Od vrhov do uravnav ta vodna telesa predstavljajo izjemno ploden življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste, tako v sami vodi kot tudi na bregovih.

S svojimi barvami, prosojnostjo, odsevi, sencami, gibanjem in mirnostjo oblikujejo alpsko krajino in delajo njihovo ozemlje unikatno.

So javna dobrina in vrednota, ki preskrbuje ljudi in naravo večjega dela Evrope v vseh letnih časih.

Vode za Alpsko konvencijo predstavljajo vedno aktualno temo, njen glavni namen pa je ohranjanje ali obnova zdravih vodnih sistemov, še posebno z ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno gradnjo hidroelektrarn in s takim izkoriščanjem vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtonega prebivalstva in ohranjanja okolja (Deklaracija o celostnem in trajnostnem upravljanju voda v Alpah).

V preteklih letih so izzivi, s katerimi se soočajo alpska vodna telesa, postali še bolj izraziti. Mednje spadajo spremembe v razpoložljivosti vode, manj predvidljive neravne nevarnosti, še posebno v zvezi s podnebnimi spremembami, spreminjajoči ekosistemi, naraščajoča potreba po vodi za konfliktne rabe ter potrebe, povezane s prostorskim načrtovanjem.

Z namenom ozaveščanja o teh številnih izzivih švicarsko predsedstvo Alpske konvencije in Stalni sekretariat (PSAC) fotografski natečaj 2021 posvečata Alpskim jezerom in rekam vseh velikosti in oblik. Izpostaviti želimo vode, od najmanjših mlak do največjih rek, ter njihovo neprimerljivo biotsko raznovrstnost. Trinajst najboljših fotografij bo objavljenih v koledarju Alpske konvencije za leto 2022.

Vabimo vas, da se prepustite navdihu alpskih pokrajin in da pustite domišljiji prosto pot. Vaše prispevke pričakujemo do 31. avgusta 2021.


Nagrade

Trinajst najboljših fotografij bo vključenih v koledar Alpske konvencije za leto 2022, njihovi avtorji pa bodo prejeli tudi darila Alpske konvencije.

Izmed teh fotografij bosta švicarsko predsedstvo in Stalni sekretariat Alpske konvencije izbrala tri najboljše unikatne fotografije, njihove avtorje pa bosta nagradila s sledečimi nagradami:

  • 1. nagrada: € 300
  • 2. nagrada: € 200
  • 3. nagrada: € 100

Prijava in oddaja fotografij

Splošni pogoji sodelovanja


X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.