Posvetovalni odbor za alpsko podnebje

Predsedstvo: Avstrija

Posvetovalni odbor za alpsko podnebje (ACB), ki ga je leta 2016 ustanovila XIV. Alpska konferenca, usmerja in povezuje podnebne aktivnosti v okviru Alpske konvencije. Odbor je zasnoval Alpski sistem podnebnih ciljev 2050, ki ga je v okviru Innsbruške deklaracije »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050« potrdila XV. Alpska konferenca, ter Akcijski načrt za podnebje 2.0, ki ga je potrdila XVI. Alpska konferenca. Osrčje akcijskega načrta predstavljajo Smernice izvajanja, zaporedja kratko- in srednjeročnih ukrepov za deset različnih sektorjev aktivnosti, ki so bile identificirane v tesnem sodelovanju s preostalimi tematskimi delovnimi telesi Alpske konvencije in drugimi strokovnjaki.

Posvetovali odbor za alpsko podnebje podpira ustanavljanje močne alpske skupnosti za implementacijo smernic z  raznimi izmenjevalnimi, promocijskimi in nadzornimi aktivnostmi. V mandatu 2023-2024 se bo osredotočal na pletenje mrež in sklepanje sodelovanj s pomembnimi sektorji z namenom ustvarjanj močnejših povezav in učinkovitejšega reševanja potencialnih konfliktov. Posvetovali odbor za alpsko podnebje   nadaljuje izmenjavo in sodelovanje na področju podnebnih vprašanj med pogodbenicami, opazovalkami in tematskimi delovnimi telesi ter relevantnimi mednarodnimi organizacijami, drugimi gorskimi regijami in ostalimi partnerji.

Kontakt:
Katharina Zwettler, Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo
Katharina.Zwettler@bmk.gv.at

 

Spletna stran Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje: alpineclimate.org
Predstavitev Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 in smernic izvajanja, skupnostna platforma, novice in dogodki

Pregledaktivnosti, dokumentov in rezultatov 

Projekti

  • Workshop of the Alpine Climate Board and CIPRA Austria The energy transition and the “not in my backyard” phenomenon: Programme and registration (register by 28 March)

Serija spletnih seminarjev:

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 14

Življenje v vodi

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.