Posvetovalni odbor za alpsko podnebje

Predsedstvo: Avstrija

Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, ki ga je leta 2016 ustanovila XIV. Alpska konferenca, usmerja in povezuje podnebne aktivnosti v okviru Alpske konvencije. Odbor je zasnoval Alpski sistem podnebnih ciljev 2050, ki ga je v okviru Innsbruške deklaracije »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050« potrdila XV. Alpska konferenca, ter Akcijski načrt za podnebje 2.0, ki ga je potrdila XVI. Alpska konferenca. Osrčje akcijskega načrta predstavljajo Smernice izvajanja, zaporedja kratko- in srednjeročnih ukrepov za deset različnih sektorjev aktivnosti, ki so bile identificirane v tesnem sodelovanju s preostalimi tematskimi delovnimi telesi Alpske konvencije in drugimi strokovnjaki.

Tekom mandata 2021-2022 Posvetovalni odbor za alpsko podnebje z izmenjavo, spodbujanjem in aktivnostmi za spremljanje podpira ustanavljanje močne alpske skupnosti za izvajanje smernic. Poleg tega tudi nadaljuje sodelovanje na področju podnebnih vprašanj med pogodbenicami, opazovalkami in tematskimi delovnimi telesi ter relevantnimi mednarodnimi organizacijami, drugimi gorskimi regijami in ostalimi partnerji.

Kontakt:
Helmut Hojesky, Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo
helmut.hojesky@bmk.gv.at

 

Spletna stran Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje: alpineclimate.org
Predstavitev Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 in smernic izvajanja, skupnostna platforma, novice in dogodki

Pregledaktivnosti, dokumentov in rezultatov 

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.