Posvetovalni odbor za alpsko podnebje

Predsedstvo: Avstrija
 

Podnebne spremembe se v Alpah dogajajo hitreje kot drugje: od konca 19. stoletja se je temperatura dvignila za skoraj 2 °C, kar je dvakrat hitreje od povprečja na severni polobli. Vplivi podnebnih sprememb so različni v različnih delih Alp, vendar se ne ustavijo ob državnih mejah. 

Pogodbenice Alpske konvencije so leta 2006 sprejele Deklaracijo o podnebnih spremembah s ciljem utrditve medsebojnega sodelovanja. Leta 2009 je bila Deklaracija dopolnjena z Akcijskim načrtom za podnebje v Alpah, ki določa posebne strateške ukrepe in primere dobrih praks. Ukrepanje glede podnebnih sprememb je bila tudi ena od prioritetnih nalog Večletnega progama dela Alpske konvencije od leta 2011. Na XIV. Alpski konferenci leta 2016 je bil ustanovljen Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, z namenom "da bi med sabo povezal pobude in prispevke o podnebnih spremembah ter podal predloge za konkretni sistem ciljev Alpske konvencije o perspektivi "podnebno nevtralni alpski prostor" v skladu z evropskimi in mednarodnimi cilji". Rezultat tega je Alpski sistem podnebnih ciljev, ki je bil potrjen na XV. Alpski konferenci v okviru Innsbruške deklaracije "Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050".

Tekom mandata za obdobje 2019-2021 se Posvetovalni odbor za alpsko podnebje posveča razvoju posodobljenega Akcijskega načrta za podnebje, ki bo v potrditev predložen XVI. Alpski konferenci, ter operacionalizaciji Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050.

Kontakt:
Helmut Hojesky, BUndesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
helmut.hojesky@bmk.gv.at

Pregledaktivnosti, dokumentov in rezultatov 

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.