Delovna skupina Varstvo tal

Predsedstvo: Nemčija
 
Zdrava tla so ključnega pomena za blaženje podnebnih sprememb, ohranjanje biotske raznovrstnosti in dosego prehranske varnosti. Kljub temu pa vsak dan izgubimo veliko količino zdravih tal. Te izgube ne povzročajo le naravne nesreče, vendar v veliki večini primerov uporaba tal s strani človeka. Ta vidik je še toliko bolj pomemben v Alpah, kjer je razpoložljivost tal še posebej omejena.

Z ozirom na to so se pogodbenice Alpske konvencije zavezale k cilju "zmanjševanja kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi omejitvijo zaprtja tal" (Alpska konvencija, 2. člen, točka d.). V Protokolu Alpske konvencije Varstvo tal so se pogodbenice dogovorile o podrobnostih izvajanja teme.

XV. Alpska konferenca je opazila, da je zaradi povečanega pritiska na tla v alpski regiji in povečanega tveganja, na primer zaradi podnebnih sprememb) potrebno povečati sodelovanje pogodbenic na področju varstva tal. Ustanovljena je bila Delovna skupina Varstvo tal, ki skrbi za izvajanje Protokola, s posebnim poudarkom na ureditvi izvajanja 20. in 21. člena, povezavi med kvalitativnimi in kvantitativnimi vidiki varstva tal, ozaveščanjem o problematiki tal in mokrišč ter ohranjanju izmenjave in sodelovanja s sorodnimi omrežji.

Kontakt: 
Christian Ernstberger, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
Christian.Ernstberger@bmu.bund.de / IKII4@bmu.bund.de

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.