Delovna skupina Varstvo tal

Predsedstvo: Avstrija

Zdrava tla so ključnega pomena za blaženje podnebnih sprememb, ohranjanje biotske raznovrstnosti in dosego prehranske varnosti. Kljub temu pa vsak dan izgubimo veliko količino zdravih tal. Te izgube ne povzročajo le naravne nesreče, vendar v veliki večini primerov uporaba tal s strani človeka. Ta vidik je še toliko bolj pomemben v Alpah, kjer je razpoložljivost tal še posebej omejena. Rodovitnost tal in izogibanje njihovi degradacij sta temelja za visoko kvaliteto življenja.

Tako so se pogodbenice Alpske konvencije zavzele za zmanjševanje »kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal« (Alpska konvencija, točka 2d 2. člena). V Protokolu Alpske konvencije Varstvo tal so se pogodbenice dogovorile o podrobnostih izvajanja tega področja.

XV. Alpska konferenca je opazila, da je zaradi povečanega pritiska na tla v alpski regiji in povečanega tveganja, na primer zaradi podnebnih sprememb, potrebno povečati sodelovanje pogodbenic na področju varstva tal. Leta 2019 je bila zato ustanovljena delovna skupina Varstvo tal,Delovna skupina Varstvo tal prispeva k varovanju in izboljšanju stanja tal v Alpah. Na podlagi rezultatov prejšnjih mandatov (2019-2020 in 2021-2022) mora delovna skupina spodbujati dejavnosti opredeljene v »Dolgoročnem akcijskem načrtu za izvajanje določb in deklaracij o varstvu tal v posebnem kontekstu alpskega prostora« (Long-Term Action Plan for the implementation of provisions and declarations on soil protection in the specific context of the Alpine region). V sedanji fazi mandata je poudarek na gospodarni in preudarni rabi tal v Alpah, varstvu barij, primerljivih podatkih o tleh, opismenjevanju tal, ozaveščanju in izmenjavi.

Današnje krize, kot so podnebna kriza, pandemija in nedavna vojna v Ukrajini, povečujejo samozadostnost z regionalno pridelano hrano in krmo in prehod na obnovljive vire energije, hkrati se nenehno povečuje povpraševanje po zemlji za bivanje, delo, turizem in trgovino. Ti dogodki močno vplivajo na tla v alpskem prostoru in bodo okrepili različne interese glede rabe tal ter konflikte, ki iz tega izhajajo.

Kontakt: 
Christian Steiner, Okrajni kmetijski urad Spodnje Avstrije
christian.steiner@noel.gv.at

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.