Delovna skupina Varstvo tal

Predsedstvo: Avstrija

Zdrava tla so ključnega pomena za blaženje podnebnih sprememb, ohranjanje biotske raznovrstnosti in dosego prehranske varnosti. Kljub temu pa vsak dan izgubimo veliko količino zdravih tal. Te izgube ne povzročajo le naravne nesreče, vendar v veliki večini primerov uporaba tal s strani človeka. Ta vidik je še toliko bolj pomemben v Alpah, kjer je razpoložljivost tal še posebej omejena.

Z ozirom na to so se pogodbenice Alpske konvencije zavezale k cilju "zmanjševanja kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi omejitvijo zaprtja tal" (Alpska konvencija, 2. člen, točka d.). V Protokolu Alpske konvencije Varstvo tal so se pogodbenice dogovorile o podrobnostih izvajanja teme.

XV. Alpska konferenca je opazila, da je zaradi povečanega pritiska na tla v alpski regiji in povečanega tveganja, na primer zaradi podnebnih sprememb, potrebno povečati sodelovanje pogodbenic na področju varstva tal. Leta 2019 je bila ustanovljena Delovna skupina Varstvo tal, ki prispeva k varovanju in izboljšanju stanja alpskih tal, s posebnim poudarkom na varstvu podnebja in prilagajanju na podnebne spremembe. Delovna skupina se osredotoča na lokaciji primerno in trajnostno upravljanje s tlemi, varčno rabo tal in izogibanje degradaciji in onesnaževanju tal. Skupina nadgrajuje rezultate dela iz prve faze glede dolgoročnih aktivnosti na področju harmoniziranih podatkovnih baz in območij stalnega spremljanja, poleg tega pa tudi krepi izmenjavo z relevantnimi omrežji in ozaveščanje o varstvu tal. Razvit bo dolgoročni akcijski načrt za izvajanje določb in deklaracij o varstvu tal v specifičnem kontekstu alpske regije, ki bo posvečen tudi interakciji kvalitativnih in kvantitativnih vidikov varstva tal ter učinkov podnebnih sprememb.

Kontakt: 
Christian Steiner, Okrajni kmetijski urad Spodnje Avstrije
christian.steiner@noel.gv.at

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.