Turizem

Turizem predstavlja enega glavnih virov dohodkov v Alpah in približno 40 % alpskih občin izvaja pomembno turistično dejavnost. Glavne prednosti Alp so čudovite alpske krajine ter raznolikost naravne in kulturne dediščine. Da bi zaščitili to dediščino, moramo z uravnoteženim pristopom razviti ponudbo trajnostnega turizma, kjer je v ospredju doživetje narave in spoštovanje okolja. Spodbujati moramo rabo alternativnih oblik mobilnosti, poleg tega pa so potrebni novi poslovni modeli, ki temeljijo na celoletnem turizmu (točka 2i 2. člena Okvirne konvencije).

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Sustainable Development Goals

Goal 8

Dostojno delo in gospodarska rast

Goal 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

Goal 13

Podnebni ukrepi

Goal 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.