Večletni program dela (VPD/MAP) 2023-2030

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

ciljev 1

Odprava revščine

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 5

Enakost spolov

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 10

Zmanjšanje neenakosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.