Delovna Skupina za makroregionalno strategijo za Alpe (2013-2019)

Predsedstvo: Avstrija
 
Alpska konvencija kot instrument trajnostnega razvoja znotraj Evropske strategije za Alpsko regijo - EUSALP promovira uravnotežen pristop med razvojem in varovanjem Alp. Alpska konvencija prispeva k EUSALP in ima pomembno vlogo pri njeni implementaciji, pri čemer ima Stalni odbor koordinacijsko vlogo.   
 
Delovni skupini Makroregionalna strategija, ki je bila aktivna med letoma 2013 in 2018, sta bili zaupani nalogi koordinacije glede EUSALP znotraj Alpske konvencije ter lajšanja izmenjave informacij med Alpsko konvencijo in organi EUSALP. S temi aktivnostmi je delovna skupina prispevala k implementaciji prioritete naloge EUSALP Večletnega programa dela (VPD/MAP) 2017-2022

Najpomembnejši cilji Delovne skupine Makroregionalno strategijo so bile zagotavljati prispevek Alpske konvencije kot opazovalke v Generalni skupščini in Izvršilnem odboru EUSALP, spodbujati medsebojno izmenjavo med EUSALP, njegovimi Akcijskimi skupinami ter organi Alpske konvencije in njenimi opazovalkami ter služiti kot povezovalni element med Stalnim odborom in vodji EUSALP Akcijske skupine 6. Hkrati je delovna skupina zagotavljala izdaten prispevek organov Alpske konvencije k dotičnim organom EUSALP, na primer s koordinacijo z drugimi delovnimi skupinami in platformami Alpske konvencije ter zagotavljala ustrezne komunikacijske tokove glede procesa EUSALP vsem organom Alpske konvencije. 

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.