Posvetovalni odbor za zeleno gospodarstvo (2016-2019)

Predsedstvo: Nemčija

Okoljski program Združenih narodov (UNEP) opredeljuje zeleno gospodarstvo s tremi ključnimi pojmi kot "nizkoogljično, učinkovito z vidika virov in družbeno vključujoče". Zeleno gospodarstvo se povezuje z več vidiki življenja, družbe, dela in industrije. Ta medsektorski značaj nakazuje obojestransko razmerje med človekovimi dejavnostmi, blaginjo, družbo in okoljem. Alpe lahko s svojimi specifičnimi izzivi in edinstvenimi viri delujejo kot laboratorij za zeleno gospodarstvo.

Na XIII. Alpski konferenci v Torinu je bila ustanovljena Ad hoc strokovna skupina za zeleno gospodarstvo, ki je prevzela nalogo priprave 6. Poročila o stanju Alp o ozelenitvi gospodarstva v alpski regiji. To poročilo je bilo potrjeno na naslednji Alpski konferenci v Grassauu. Hkrati je bila Posvetovalnemu odboru za zeleno gospodarstvo zaupana naloga ambicioznega in celostnega akcijskega programa za zeleno gospodarstvo v alpski regiji doleta 2018. Proces nastajanja študije je vključeval niz delavnic z deležniki o različnih vidikih alpskega zelenega gospodarstva ter spletno posvetovanje s strokovnjaki, podjetniki in ljudmi, ki živijo in delajo v Alpah.

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.