Posvetovalni odbor za zeleno gospodarstvo (2016-2019)

Predsedstvo: Nemčija

Okoljski program Združenih narodov (UNEP) opredeljuje zeleno gospodarstvo s tremi ključnimi pojmi kot "nizkoogljično, učinkovito z vidika virov in družbeno vključujoče". Zeleno gospodarstvo se povezuje z več vidiki življenja, družbe, dela in industrije. Ta medsektorski značaj nakazuje obojestransko razmerje med človekovimi dejavnostmi, blaginjo, družbo in okoljem. Alpe lahko s svojimi specifičnimi izzivi in edinstvenimi viri delujejo kot laboratorij za zeleno gospodarstvo.

Na XIII. Alpski konferenci v Torinu je bila ustanovljena Ad hoc strokovna skupina za zeleno gospodarstvo, ki je prevzela nalogo priprave 6. Poročila o stanju Alp o ozelenitvi gospodarstva v alpski regiji. To poročilo je bilo potrjeno na naslednji Alpski konferenci v Grassauu. Hkrati je bila Posvetovalnemu odboru za zeleno gospodarstvo zaupana naloga ambicioznega in celostnega akcijskega programa za zeleno gospodarstvo v alpski regiji doleta 2018. Proces nastajanja študije je vključeval niz delavnic z deležniki o različnih vidikih alpskega zelenega gospodarstva ter spletno posvetovanje s strokovnjaki, podjetniki in ljudmi, ki živijo in delajo v Alpah.

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 10

Zmanjšanje neenakosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.