Vodno gospodarstvo

Voda je v gorah shranjena v obliki ledu in snega, ki se predvsem spomladi in poleti tali ter deloma odteka v reke. Alpske reke predstavljajo vir sladke vode za večje dele Evrope. Ta voda se uporablja za pitno vodo, v gospodinjstvih, za namakanje v kmetijstvu, šport in izkoriščanje vodne energije. Te različne rabe so si včasih konkurenčne oziroma lahko konkurirajo potrebam vodnih ekosistemov. Voda je pomemben dejavnik tudi pri naravnih nesrečah, kot so snežni plazovi, poplave, taljenje permafrosta, zemeljski plazovi ter pomanjkanje vode in suša. Na shranjevanje vode in padavine vplivajo tudi podnebne spremembe.

To so razlogi, da Alpska konvencija navaja vodo kot eno od dvanajstih glavnih alpskih problematik (točka 2e 2. člena Alpske konvencije) in določa cilj "ohranjanja ali obnove zdravih vodnih sistemov, še posebno z ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno gradnjo hidroelektrarn in s takim izkoriščanjem vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese avtohtonega prebivalstva in ohranjanja okolja".

Protokoli in Deklaracije

Tematska delovna telesa

Vprašanja, povezana z vodo, so tudi sestavni del aktivnosti Akcijske skupine 6 EUSALP "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov", ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.