Ground:breaking

Namen projekta je pospešiti odpečatenje tal in izboljšanje njihovega stanja v urbanih in predmestnih območjih v alpski regiji. Odpečatenje lahko dolgoročno ponovno vzpostavi funkcije tal, kar prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vendar pa so projekti odpečatenja pogosto v nasprotju z interesi drugih porabnikov prostora, še posebej v urbanih območjih. Znanstvene ugotovitve o varčni rabi, uravnoteženju zahtev konkurenčnih rab in odpečatenju tal na območjih intenzivne rabe bodo uporabljene pri vzdrževanju zdravih tal in njihovi trajnostni rabi. Projekt predvideva tudi izvajanje ukrepov v izbranih regijah (štiri modelni procesi) in tekmovanje o dobrih praksah.

Projekt financira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, ohranjanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov.

Osnovni podatki

Obdobje
maj 2023 - marec 2026
Status
v teku
Spletna stran
Teme
Biotska raznovrstnost in varstvo narave, Podnebne spremembe, Urejanje prostora, Varstvo tal
Partnerji
CIPRA International
Alpske držaeve
Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.