Platforma Energija (2013-2014)

Predsedstvo: Švica

Na XII. Alpski konferenci so ministri ob zavedanju pomena energetskih vprašanj in učinkov energetske infrastrukture na Alpe ustanovili Platformo Energija. Platforma je omogočala razpravo o trendih v alpskih energetskih sistemih in iskala rešitev za uravnoteženje zaščite okolja in rabo tal na eni ter proizvodnjo energije na drugi strani.

Platforma je prav tako pripomogla k izvajanju Akcijskega načrta za podnebne spremembe v Alpah. Delovala je na dveh nivojih: kot ožja skupina strokovnjakov, sočasno pa so potekale tudi strokovne delavnice s širšim naborom deležnikov.

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 10

Zmanjšanje neenakosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.