Zeleno gospodarstvo

V zadnjih letih je pomembna prednostna naloga postala ozelenitev gospodarstva v Alpah – proces preoblikovanja alpskih gospodarstev v model nizkoogljičnega, okoljsko in družbeno trajnostnega gospodarstva, ki učinkovito izkorišča vire.To preoblikovanje zahteva spremembo trenutnega pojmovanja odnosa med gospodarstvom, okoljem in ljudmi ter načina izvajanja gospodarskih procesov. Zeleno gospodarstvo je celovit pristop, ki poskuša obravnavati vse sektorje gospodarstva in družbe s ciljem usklajevanja gospodarskih naložb z ohranjanjem okolja in varovanjem družbe.

S svojimi specifičnimi izzivi in edinstvenimi viri bi Alpe lahko postale laboratorij udejanjanja zelenega gospodarstva v praksi in njegovega širjenja preko meja alpskega prostora.

Zeleno gospodarstvo in njegova osnovna načela predstavljajo osnovno načelo pravnih besedil Alpske konvencije, pa čeprav to v protokolih ni nikoli izrecno navedeno. Poleg tega je bilo zeleno gospodarstvo tudi tema poglobljene analize v okviru šestega Poročila o stanju Alp. Od objave RSA6 leta 2016 je Alpska konvencija nadaljevala delo an področju zelenega gospodarstva. Leta 2019 je bil sprejet Akcijski program za zeleno gospodarstvo, katerega namen je prenesti lekcije iz poročila v prakso. V programu so identificirana ključna tematska področja ter oblikovani prioritetni cilji z ozirom na napredek glede alpskega zelenega gospodarstva 2030. akcijski program prav tako predpisuje področja ukrepanja za ciljanje in učinkovite ukrepe, konkretno:

  • ozelenitev financ in finančnih podpornih struktur,
  • spodbujanje ekoinovacij,
  • ozelenitev regionalnega razvoja,
  • vrednotenje ekosistemov in biotske raznovrstnosti,
  • življenje in delo v zelenem gospodarstvu.

Za vsakega izmed teh področij Akcijski program predvideva skupek konkretnih aktivnosti, to so procesi, ki so obvladljivi, realistični in učinkoviti ter pomagajo gojiti preobrazbo v smeri zelenega gospodarstva. Skupno je predstavljenih 33 aktivnosti, ki se jih lahko izvaja in prilagodi glede na zahteve, prioritete in zmožnosti.

Za spremljanje napredka na področju zelenega gospodarstva je Alpska konferenca pozvala k redni pripravi poročila o napredku. Prvo poročilo je bilo predstavljeno XVI. Alpski konferenci.

Protokoli in deklaracije

Osnovna načela zelenega gospodarstva so posredno ali neposredno obravnavana v Okvirni konvenciji ter v protokolih Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Hribovsko kmetijstvo, Gorski gozd, Turizem, Energija in Promet.

Tematska delovna telesa

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.