Podnebne spremembe

Temperature se v Alpah dvigujejo skoraj dvakrat hitreje kot drugod na severni polobli. Povišanje temperature za skoraj 2 °C od poznega 19. stoletja že močno vpliva na alpsko okolje. Priča smo zmanjšanju habitatov endemičnih živalskih in rastlinskih vrst, spremembam v razpoložljivosti vode (vključno s snegom), obremenitvam gozdov ter povečanemu tveganju in nepredvidljivosti naravnih nesreč, te spremembe pa imajo vpliv na skoraj vse človekove dejavnosti. Tako kot povsod drugod po Evropi so promet in zgradbe med glavnimi onesnaževalci s toplogrednimi plini. Alpska konvencija je povezala blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v enotno temo. Obstajajo rešitve, ki lahko prispevajo k trajnostni prihodnosti in visoki kakovosti življenja v Alpah.

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Izbrani dokumenti in publikacije

Projekti

Sustainable Development Goals

Goal 13

Podnebni ukrepi

Goal 15

Življenje na kopnem

Goal 2

Odprava lakote

Goal 6

Čista voda in sanitarna ureditev

Goal 7

Cenovno dostopna in čista energijay

Goal 8

Dostojno delo in gospodarska rast

Goal 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

Goal 11

Trajnostna mesta in skupnosti

Goal 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

Goal 14

Življenje v vodi

Goal 16

Mir, pravičnost in močne institucije

Goal 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.