Promet

Alpe ležijo v osrčju Evrope, zato jih prečkajo številni veliki mednarodni prometni koridorji, vključno s cestnimi koridorji, ki jih vsako leto uporablja več kot 10 milijonov tovornih vozil, milijoni turistov ter sami prebivalci Alp. Zaradi posebne reliefne izoblikovanosti dolin so vplivi prometa na okolje, zdravje in krajino v gorskih območjih večji kot drugod. Zato je pomemben cilj Alpske konvencije spodbujanje bolj trajnostnih načinov prevoza, na primer prehajanje tovornega in potniškega prometa s ceste na železnico, preprečevanje gradnje novih avtocest ali podobnih cest višjega reda za prevoz preko Alp ter splošna ločitev gospodarske blaginje od rasti prometa.

V točki 2j 2. člena Alpske konvencije so se pogodbenice zavezale, da sprejmejo ukrepe »s ciljem zmanjševanja obremenitve in nevarnosti v prometu čez Alpe in znotraj njih do mere, ki je znosna človeku, živalim, rastlinam ter njihovim življenjskim prostorom. To se med drugim doseže s povečano prestavitvijo prometa, predvsem tovornega prometa na železnico ter z ustvarjanjem primernih infrastruktur in trgu prilagojenih spodbud brez narodnostne diskriminacije«.

Delovna skupina Promet že 20 let aktivno izvaja raziskave, se sooča z najbolj perečimi izzivi in predlaga ukrepe ter priporočila za doseganje teh ciljev.

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

  • Konferenca »MoVe the Alps« (22. april 2021)

  • LinkingAlps (Program Območje Alp): Innovative tools and strategies for linking mobility information services in a decarbonised Alpine Space (2019-2022)

  • Youth Alpine Interrail – razpis za mlade za spodbujanje trajnostnega potovanja po Alpah (od 2018)

  • ASTUS (Program Območje Alp) – pametne strategije za promet in urbanizem v Alpah (2016-2019)

  • Potovanje We are Alps (od 2014)

  • AlpInfoNet (Program Območje Alp) – portal z informacijami o omrežju trajnostne mobilnosti v alpskem prostoru (2012-2015)

  • Namizna igra TRANSALPIN (2010

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.