Projekti

Alpska konvencija oživi s pomočjo dela alpskih držav, organizacij opazovalk in Stalnega sekretariata. Njihovi projekti in aktivnosti predstavljajo alpsko regijo kot vzor trajnostnega razvoja. Te pobude prispevajo k izvajanju Okvirne konvencije in protokolov na terenu v alpskih državah.

Izvedite več o raznolikih projektih, ki obravnavajo izzive, s katerimi se sooča alpska regija, in nudijo rešitve za bolj trajnostno prihodnost.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.