Young Academics Award - Nagrada za mlade znanstvenike

Raziskave in inovacije so ključnega pomena za promocijo trajnostnega razvoja v Alpah, mladi znanstveniki pa imajo ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti. Stalni sekretariat Alpske konvencije prepoznava to ključno vlogo z nagrajevanjem izjemnih magistrskih nalog na različne alpske tematike. Nagrado, ki je podeljena vsaki dve leti, podpirajo predsedstvo Alpske konvencije, Stalni sekretariat in info točke Alpske konvencije, natečaj pa je izveden v sodelovanju z Mednarodnim znanstvenim odborom za raziskave v Alpah (International Scientific Committee on Research in the Alps, ISCAR).

Young Academics Award 2024

ODZIV NA OKOLJSKE SPREMEMBE IN OHRANJANJE VISOKE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V ALPAH

TEMA

Ta izvedba natečaja Young Academics Award Alpske konvencije se osredotoča na temo »Odziv na okoljske spremembe in ohranjanje visoke kakovosti življenja v Alpah« in še posebej na naslednje sorodne podteme:

 • Podnebni ukrepi in varstvo biotske raznovrstnosti z na naravi temelječimi rešitvami:
  • ukrepi prilagajanja in blaženja v urbanih območjih (upravljanje z vodami v mestih, ozelenitev naselij, preprečevanje mestnega toplotnega otoka itd.)
  • obnovitev (in zaščita) ekosistemov in habitatov ter preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti
  • upravljanje s krajinskimi značilnostmi, pomembnimi za biotsko raznovrstnost in ekološko povezljivost
  • varstvo tal, trajnostno upravljanje in raba tal
  • na naravi temelječe rešitve za zmanjševanja tveganja naravnih nevarnosti
  • na naravi temelječe rešitve za trajnostno upravljanje z gozdovi, kmetijskimi površinami in vodo
 • Upravljanje za odporne skupnosti v luči okoljskih sprememb (na različnih ravneh upravljanja): vidiki kakovosti življenja v politikah blaženja in prilagajanja, medsektorski pristopi (razvoj znanja, izvajanje v praksi, participativni procesi, ozaveščanje, trajnostni življenjski slogi/vedenje)
 • Družbeno-gospodarski vidiki blaženja okoljskih sprememb in prilagajanja nanje: medsektorski pristopi, uravnoteženje ukrepov blaženja in prilagajanja z okoljskimi ukrepi in gospodarstvom
NAGRADE

Tri glavne nagrade bosta podelila slovensko predsedstvo in Stalni sekretariat Alpske konvencije:

 • 1. nagrada: 1.000 €
 • 2. nagrada: 750 €
 • 3. nagrada: 500 €

Poleg tega bo podeljenih tudi šest nagrad info točk za dela, ki so tematsko relevantna in geografsko povezana z območji naslednjih info točk:

 • Info točka Chamonix (FR), nagrado podeljuje Skupnost občin doline Chamonix Mont-Blanc: denarna nagrada 500 €.
 • Info točka Domodossola (IT), nagrado podeljuje združenje ARS.UNI.VCO: dve nočitvi za dve osebi s polpenzionom v Domodossoli (IT);
 • Info točka Grand Paradis (IT), nagrado podeljuje Fondation Grand Paradis: šest nočitev za eno osebo v hostlu »La Mine« v rudarski vasi Cogne (IT);
 • Info točka Mojstrana (SI), nagrado podeljuje Slovenski planinski muzej: tri nočitve za dve osebi s polpenzionom v Aljaževem domu v Vratih (SI);
 • Info točka Tolmin (SI), nagrado podeljuje Posoški razvojni center:denarna nagrada 500;
 • Info točka Beljak (AT), nagrado podeljuje Naravni park Dobrač: denarna nagrada 600 € in nočitev za dve osebi z zajtrkom v Dobratsch Gipfelhaus (AT).
RAZPIS

Popoln seznam zahtev in pogojev za prijavo ter pregled izbirnega postopka najdete v razpisu.

Prenesi razpis (EN).

Za prijavo izpolni spletni prijavni obrazec (v angleščini)!

ROK ZA PRIJAVO

Vsi kandidati morajo izpolniti prijavni obrazec in oddati zahtevano dokumentacijo do 31. julija 2024.

Kontakt: yaa@alpconv.org

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.