Ad hoc delovna skupina za pripravo VPD 2023-2030 (2021-2022)

Predsedstvo: Švica

Delovna skupina je bila zadolžena za pripravo novega Večletnega programa dela Alpske konference (VPD), ki naj bi usmerjal delo Alpske konvencije v srednjeročnem obdobju.

V nasprotju z dosedanjimi VPD-ji, ki so obsegali šestletno obdobje in se tako prekrivali s tremi predsedovanji Alpski konvenciji, se bo tokratni VPD osredotočil na osemletno obdobje, do leta 2030, z namenom lažjega usklajevanja s Cilji trajnostnega razvoja in drugimi mednarodnimi in Evropskimi procesi.

Poleg partnerk pogodbenic in opazovalk so v delovni skupini sodelovala tudi tematska delovna telesa, nacionalni, regionalni ter lokalni deležniki pa so bili v proces sestavljanja vključeni skozi serijo delavnic imenovanih »roadMAP«.

V VPD 2023-2030 so opredeljena tri prednostna področja:

  1. Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in ekosistemov v Alpah
  2. Ambiciozni podnebni ukrepi
  3. Omogočanje dobre kakovosti življenja za ljudi v Alpah

Njegova implementacija  se bo izvajala z dejavnostmi vseh telesAlpske konvencije, pogodbenic, organizacij opazovalk in deležnikov zunaj nje.

 

Kontakt:
Silvia Jost (silvia.jost@are.admin.ch), Zvezni oddelek za okolje, promet, energijo in komunikacije, Zvezni urad za prostorski razvoj
Andi Götz (goetz@charityconsulting.li), Andi Götz Charity Consulting

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 1

Odprava revščine

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 5

Enakost spolov

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 10

Zmanjšanje neenakosti

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.