Ad hoc delovna skupina za pripravo VPD 2023-2030

Predsedstvo: Švica

Delovna skupina bo pripravila prihodnji Večletni program dela (VPD/MAP), ki ga bo potrdila naslednja Alpska konferenca. VPD je ključno orodje za vodenje dela Konvencije v prihajajočih letih. Omogoča hkratno osredotočanje na izbrana prednostna področja in aktivnosti pogodbenic ter opazovalk v sklopu Konvencije in protokolov.

V nasprotju z dosedanjimi VPD-ji, ki so obsegali šestletno obdobje in se tako prekrivali s tremi predsedovanji Alpski konvenciji, se bo tokratni VPD osredotočil na obdobje 2023-2030 in se tako časovno poravnal s časovnico ciljev trajnostnega razvoja.

 

Kontakt:
Karin Augsburger (karin.augsburger@are.admin.ch), Zvezni oddelek za okolje, promet, energijo in komunikacije, Zvezni urad za prostorski razvoj
Andi Götz (goetz@charityconsulting.li), Andi Götz Charity Consulting

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 1

Odprava revščine

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 5

Enakost spolov

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 10

Zmanjšanje neenakosti

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.