Poročilo o stanju Alp

Poročilo o stanju Alp redno informira o ekološkem, gospodarskem in socialnem razvoju v alpskem prostoru. Ljudem in odgovornim v politiki in upravi, medijem in znanosti ponuja obširno informacijsko osnovo o stanju in prihodnosti alpske regije. Poleg tega v osnovi ponuja pomembne točke za pripravo primernih strategij.

Pri pripravi poročila so poleg zastopnikov alpskih držav in Stalnega sekretariata Alpske konvencije, sodelovali predstavniki številnih omrežij in institucij ter znanstveniki in strokovnjaki s celotnega alpskega prostora. Pregledujejo podatke, preverjajo in primerjajo s strani pogodbenic posredovane informacije in analizirajo trende, s ciljem, da se izzivi prihodnosti čimprej opazijo. 

Poročila so na voljo v vseh uradnih jezikih Alpske konvencije in angleščini.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.