Delovna Skupina Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba - WISO

Predsedstvo: Slovenija

Cilj Delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba (WISO), ki jo je ustanovila X. Alpska konferenca leta 2009, je poiskati rešitve za upravljanje velikih zveri in prostoživečih parkljarjev v sožitju z družbo. Delovna skupina presega strogo ekološki pristop in si prizadeva za uravnotežen pristop z upoštevanjem ekonomskih in družbenih vidikov. Delovna skupina deluje v skladu s Protokolom Alpske konvencije “Varstvo narave in urejanje krajine” ter podpira prizadevanja pogodbenic za zaščito divjih živalskih in rastlinskih vrst, njihovo raznovrstnost in njihove habitate.

V trenutnem mandatu do XVI. Alpske konference delovna skupina zasleduje naslednje cilje:

  • Spodbujanje izmenjave informacij, znanstvenih podatkov in izkušenj med delovnimi skupinami, da bi tako podprli postopke odločanja in usklajevali odzivne ukrepe glede velikih zveri. Poleg tega bo sestavni del te izmenjave tudi tema usklajevanja genetskega monitoringa volkov v Alpah, ki bo izhajala iz razprave o rezultatih projekta LIFE WOLFALPS EU.
  • Ohranjanje in izboljšanje prostorske povezljivosti za velike zveri in parkljarje v Alpah, tudi v čezmejnem prostoru, ter prispevek Delovne skupine WISO k uresničitvi načrtov izvajanja Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje na področju »Ekosistemi in biotska raznovrstnost«.
  • Pregled izvajanja podanih priporočil o usklajenem upravljanju z medvedi, volkovi in risi v Alpah iz poročil prejšnjih mandatov in poročila o preventivnih ukrepih za živino in s tem postavitev temeljev za posodobitev omenjenih poročil in priporočil.
  • Nadaljevanje izmenjave in razprave o upravljanju z divjimi parkljarji.

Kontakt
Rok Černe, Zavod za gozdove Slovenije
rok.cerne@zgs.gov.si

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam
Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.