Projekti za uresničevanje

Alpska konvencija oživi skozi delo deležnikov širom celotnih Alp. Njihovi projekti prispevajo k izvajanju Konvencije in predstavljajo alpsko regijo kot vzor trajnostnega razvoja.

Ta stran predstavlja neizčrpen pregled zaključenih in še trajajočih projektov, ki jih izvajajo pogodbenice in opazovalke Alpske konvencije.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.