16

Mir, pravičnost in močne institucije

Spodbujati vključujoče in miroljubne družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh

Podnebne spremembe, Biotska raznovrstnost in varstvo narave, Zeleno gospodarstvo, Naravne nevarnosti, Prebivalstvo in kultura

Strani

Publikacije

Tematska delovna telesa

Projects

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.