Ad hoc delovna skupina Pripravo novega večletnega programa dela 2017 - 2022 (2015-2016)

Predsedstvo: Nemčija

Delovni skupini je bila zaupana naloga priprave predloga Večletnega programa dela (VD/MAP) za obdobje 2017-2022. Ta Večletni program dela je bil sprejet na XIV: Alpski konferenci oktobra 2016.

VPD 2017-2022 vključuje rezultate VPD 2011-2016 ter trenutno stanje in nove poglede na izzive, s katerimi se soočajo Alpe. Poleg tega tudi definira kontekst za nadnacionalno sodelovanje ter opredeljuje prioritete in aktivnosti v okviru Alpske konvencije za obdobje 6 let. Hkrati služi tudi kot splošen okvir za skupinske projekte in ukrepe pogodbenic in opazovalk ter se sklicuje na različne vidike trajnostnega razvoja z večsektorske perspektive.

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.