Ah hoc strokovna skupina za pripravo 5. Poročila o stanju Alp na temo demografskih sprememb (2013-2014)

Predsedstvo: Italija

Ad hoc strokovno skupino so ustanovili ministri na XII. Alpski konferenci leta 2012 z mandatom za pripravo petega poročila o stanju Alp, ki se je osredotočal na demografske spremembe.

Kot je zapisano v Deklaraciji o prebivalstvu in kulturi, družbeno-ekonomski in kulturi vidiki igrajo bistveno vlogo pri izvajanju celostne politike, ki zagotavlja zaščito in trajnostni razvoj Alp. Alpske države so se tako zavezale k ohranjanju in promociji kulturne pestrosti v Alpah ter k osredotočanju na potrebe, želje in mnenja ljudi, ki živijo na območju Alp.

Osnutek poročila, ki je služil kot izhodišče za delo Ad hoc strokovne skupine, je pripravila Delovna skupina Prebivalstvo in zaposlitev, ki jo je ustanovila X. Alpska konferenca leta 2009. V postopku priprave poročila so bili zbrani primeri dobrih praks z namenom oblikovanja smernic za pripravljavce politik glede njihove prenosljivosti.

Peto poročilo o stanju Alp je bilo sprejeto na XIII. Alpski konferenci.

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 1

Odprava revščine

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 5

Enakost spolov

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 10

Zmanjšanje neenakosti

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.